Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Powołano Obwodowe Komisje Wyborcze


W wyniku przeprowadzonego w dniu 17 października 2006 roku publicznego losowania Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie powołała Obwodowe Komisje Wyborcze w następujących składach:

Obwodowa Komisja Wyborcza nr  1
Gminny Zespół Oswiaty, Kultury i Sportu w Baborowie
ul. Rynek 17

1. Anna Kraśnicka
2. Dorota Węgrzyn
3. Aneta Grzywna
4. Aleksandra Ludorowska
5. Agnieszka Linczewska
6. Agnieszka Florków
7. Józefa Niebielska
8. Artur Czechowicz
9. Maria Woźniak

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2
Urząd Miejski w Baborowie
ul. Dąbrowszczaków 2a

1. Mariola Woźniak
2. Urszula Wysocka
3. Janina Leus
4. Marcela Śliwa
5. Katarzyna Baczyńska – Osadnik
6. Kowalowicz Danuta
7. Maria Kusy
8. Monika Postolak
9. Janusz Pruszowski

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3
Zespół Szkół w Baborowie
ul. Wiejska 5a

1. Ewelina Pilipczuk
2. Emilia Mijal
3. Katarzyna Bonter
4. Lucyna Kłębek
5. Elza Kostyrka
6. Danuta Majewska
7. Małgorzata Kurnyta
8. Bernadeta Masłowska
9. Władysław Janowicz

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4
Strażacki Dom Ludowy w Suchej Psinie 28

1. Wojciech Zaremba
2. Jerzy Sidorowicz
3. Marcin Krupa
4. Agnieszka Posacka
5. Celina Bryda
6. Katarzyna Wilczek
7. Barbara Waliduda
8. Marcin Samotyj
9. Katarzyna Kaczor

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5
Dom Mniejszości Niemieckiej w Rakowie 11

1. Edyta Kubat
2. Irena Matoga
3. Emilia Gaj
4. Ilona Wilusz
5. Alina Olejnik
6. Grzegorz Rzeźnik
7. Danuta Łukaszczykiewicz
8. Bogusława Greń
9. Urszula Łaptiew

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-10-2006 09:49