Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

"Strategia rozwoju miasta Racibórz do roku 2030"

RW.0630.12.2.2021 Konsultacje projektu

"Strategia rozwoju miasta Racibórz do roku 2030"

Szanowni Państwo, Wójtowie/Burmistrzowie/Prezydenci/Starostowie

Uprzejmie informuję, że od dnia dzisiejszego do 15 września 2021 r. prowadzone są konsultacje społeczne projektu "Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030" (art. 6. Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. 2006 Nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).

Mając to na uwadze, zachęcam do zapoznania się z zaprezentowaną koncepcją dokumentu strategicznego dla Raciborza oraz zgłaszania ewentualnych uwag.

Proces strategiczny prowadzony w Raciborzu miał charakter partycypacyjny. Postanowienia prezentowanego projektu wypracowywano w dialogu z mieszkańcami i innymi grupami zaangażowanymi w rozwój miasta, podczas spotkań i sesji warsztatowych. Wykorzystano również wyniki badań opinii mieszkańców oraz wnioski z analizy danych statystycznych. Wstępne stanowiska powiatu i sąsiadujących gmin zostały rozpoznane podczas spotkania w dniu 18 czerwca br. Zagadnienia wdrożeniowe dotyczące monitorowania postępów strategii, dokonywania oceny ryzyka oraz wskazania źródeł finansowania sformułowano wewnętrznie w zespole Urzędu Miasta.

Przyjęcie dokumentu przez Radę Miasta planowane jest na IV kwartał br. po opracowaniu i skonsultowaniu prognozy oddziaływania na środowisko oraz wykonaniu ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii.

Uwagi do projektu prosimy przesyłać do Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta Racibórz do 15 września 2021 r. w wersji edytowalnej, wyłącznie na załączonym formularzu elektronicznym, na adres e-mail: rozwoj@um.raciborz.pl Uwagi przesłane po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone.

Projekt "Strategii rozwoju miasta Racibórz do roku 2030" oraz formularz do przesyłania uwag dostępne są w załącznikach do niniejszej korespondencji.

Z wyrazami szacunku,
Dawid Wacławczyk
Zastępca Prezydenta Miasta Racibórz

DOCX01_formularz zglaszania uwag.docx (17,57KB)
PDFStrategia Raciborz v12.pdf (3,69MB)
PDFStrategia Raciborz v12 matryca.pdf (66,54KB)

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 16-08-2021 15:06
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 16-08-2021 15:01