Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Opis projektu w mieście Hradec nad Morawicą PL

Uroczyste otwarcie rozszerzonej ścieżki przyrodniczej 24 września 2021 r.

Współpraca pomiędzy miastem Hradec nad Moravicí i miastem partnerskim Baborów jest kontynuowana z powodzeniem w ramach realizacji wspólnego projektu pod nazwą: "Parki i rzemiosła naszych przodków na czesko-polskim pograniczu", nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416, na który uzyskano dofinansowanie w wysokości 61 764,71 EUR z Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz Mikroprojektów 2014 -2020 w Euroregionie Silesia. Partnerem wiodącym projektu jest polskie miasto Boborów, a partnerem projektu miasto Hradec nad Moravicą.

Całkowity koszt działań realizowanych po stronie czeskiej planowany jest w wysokości 56.551,76 EUR, dofinansowanie wynosi 30.000 EUR, a koszt działań realizowanych po stronie polskiej planowany jest w wysokości 54.906,23 EUR, dofinansowanie wynosi 31.764,71 EUR.

Projekt po stronie czeskiej obejmował rekonstrukcję niefunkcjonującej wiszącej kładki dla pieszych nad rzeką Moravice, która ponownie połączyła pierwotną drogę dla pieszych między górnymi, widokowymi częściami parku zamkowego a dolnymi częściami parku - łąkami Jizardarna i Mariánské w dolinie rzeki Moravice. Prace budowlane przeprowadził inż. Kamil Turek z Trzyńca, a dokumentację projektową przygotowała firma STATIKA Olomouc, s.r.o., prace budowlane nad rekonstrukcją tej kładki trwały już w 2020 roku.

W 2021 r. istniejąca miejska ścieżka przyrodnicza z 2009 r. została rozszerzona o 6 nowych przystanków, które znajdują się po obu stronach rzeki Morawicy. Nowe znaki informują o lokalnych atrakcjach parku zamkowego, dawnym ogrodnictwie zamkowym i tradycyjnych rzemiosłach, które były praktykowane na podzamczu w XIX i XX wieku, takich jak piwowarstwo, produkcja souku, papiernictwo i budowa mostów w lokalnej hucie żelaza Branec.

Po stronie polskiej projekt zrewitalizował park miejski w Baborowie, gdzie ulepszono ciągi piesze i dodano nowe meble do parku. W nowo zaprojektowanym parku miejskim znajduje się ścieżka edukacyjna prezentująca życie i rzemiosło Baborowa w przeszłości w zabawny i edukacyjny sposób.

Park Rzemiosła 1.jpeg Park Rzemiosła 2.jpeg

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 20-08-2021 13:13
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 31-10-2023 10:55