Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Popis projektu ve městě Hradec nad Moravici CZ

Slavnostní otevření rozšířené naučné stezky 24. 9. 2021

Spolupráce města Hradec nad Moravicí s partnerským městem Baborów úpěšně pokračuje  v realizaci společného projektu s názvem: „Parky a řemesla našich předků  v česko-polském pohraničí”,  č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002416, na který se podařilo získat dotaci  v celkové výši  61.764,71 EUR z programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014 -2020 v Euroregionu Silesia. Vedoucím partnerem projektu je polské město Boborów a partnerem projektu město Hradec nad Moravicí.

Celkové náklady na aktivity, které budou probíhat na české straně jsou plánovaný ve výši 56.551,76 EUR, dotace činí 30.000 EUR a náklady na aktivity, které budou probíhat na polské straně jsou plánovány ve výši 54.906,23 EU, dotace činí 31.764,71 EUR.

V rámci projektu na české straně došlo k rekonstrukci  nefunkční, visuté lávky přes řeku Moravici, která  opět propojila původní pěší komunikaci mezi horními, vyhlídkovými partiemi zámeckého parku a nížinnými částmi parku – Jízdárnou a Mariánskými loukami v údolí řeky Moravice. Stavební práce provedla firma Ing. Kamila Turka z Třince a projektovou dokumentaci zpracovala firma STATIKA Olomouc, s.r.o., stavební práce na rekontrukci  této lávky probíhaly již v roce 2020.

 V roce 2021 došlo  k prodloužení stávající městské naučné stezky z roku 2009 o 6 nových  zastavení, které jsou umístěny po obou stranách řeky Moravice. Na nových tabulích jsou uvedeny informace o místních zajímavostech zámeckého parku, bývalého zámeckého zahradnictví a tradičních řemeslných odvětvích, které byly vykonávány v průběhu 19. a 20. století v podzámčí jako např. pivovarnictví, soukenictví, papírenství a o stavbě mostů v místních Braneckých železárnách.

Na polské straně došlo v rámci projektu k revitalizaci městského parku v Baborówě, kde byly upraveny komunikace pro pěší a park byl doplněn o nový mobiliář. V nově upraveném městském parku je umístněna naučná stezka prezentující  zábavnou a edukační formou život a řemeslná odvětví  města Baborówa v minulosti.

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 20-08-2021 13:15
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 31-10-2023 10:38