Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Losowanie hulajnóg dla dzieci dla uczestników kursu "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy"

csm_Plakat_kursu_e-lerning_2021_2b727be996 (1).jpeg

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach informuje, że w roku jubileuszu 30-lecia KRUS uruchomiono losowanie hulajnóg dla dzieci, które rozwiążą zadania i prześlą do Centrali KRUS certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia e-learningowego wraz z formularzem zgłoszeniowym

Udział w losowaniu jest bezpłatny i dobrowolny. Kurs jest ogólnodostępny na stronie: prewencja.krus.gov.pl i adresowany do dzieci urodzonych w latach 2007 - 2015.

Zgłoszenia /druk w załączeniu/ można przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres e-mail: .

Celem działania jest promowanie wśród dzieci bezpiecznych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego. 

W załączeniu przesyłam Państwu plakat informujący o losowaniu hulajnóg oraz zasady ich przyznawania dla dzieci, które wykonają kurs e-learningowy pt. "Bezpiecznie na wsi mamy - upadkom zapobiegamy" w terminie do 31.10.2021 r. z prośbą o włączenie się  w rozpropagowanie tego kursu - w ramach współpracy na rzecz zapobiegania wypadkom w gospodarstwach rolnych /strony internetowe, lokalne periodyki, tablice informacyjne/.

Zasady przyznawania hulajnóg są dostępne na stronie www.krus.gov.pl - https://krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja.

Do rozlosowania pozostaje 100 hulajnóg. 

Z góry serdecznie dziękuję

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 08-09-2021 14:47
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 10-09-2021 12:08