Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyborów Burmistrza - ponowne głosowanie


Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie po otrzymaniu protokołów głosowania od 5 obwodowych komisji wyborczych własciwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła nastepujące wyniki głosowania:

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania                - 5270
2. Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania   - 2196
3. Oddano kart do  głosowania                                                    - 2194
4. Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania - 35
5. Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych na obu kandydatów - 2159

6. Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1) DOLIPSKI Krystian Bronisław - 865
2) WAGA Eugeniusz Jan              - 1294

Komisja stwierdziła że więcej głosów ważnych uzyskał i został wybrany na Burmistrza Gminy Baborów
WAGA Eugeniusz Jan zgłoszony przez KWW Eugeniusza Wagi

Szczegółowe wyniki głosowania w poszczególnych Obwodowych Komisjach Wyborczych na terenie Gminy przedstawiono w tabeli

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-11-2006 15:20