Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Dni otwarte budownic.jpeg

Dzień otwarty PIIB

"Budowa eksploatacja, remont twojego obiektu - porozmawiaj  o tym z inżynierem budownictwa"

Opolska Okręgowa Izba inżynierów Budownictwa 

25.09.2021, godz. 9.00-16.00

Polska Izba Inżynierów Budownictwa organizuje w dniu 25 września 2021 roku na terenie kraju tzw. „Otwarty dzień inżyniera budownictwa” do którego akces zgłosiła także Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Inicjatywa ta została poparta przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

Na terenie województwa opolskiego patronat honorowy oraz wsparcia udzielili także:

Marszałek Województwa Opolskiego – Andrzej Buła

Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego – Bogdan Zwoliński Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu – Maciej Stefański 

Starosta Nyski – Andrzej Kruczkiewicz

Starosta Głubczycki – Piotr Soczyński

Starosta Kluczborski – Mirosław Birecki

Starosta Opolski - Henryk Lakwa

Cel i zakres działań:

Głównym celem zorganizowania akcji „Dzień otwarty inżyniera budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont twojego obiektu” jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych i mieszkań, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych. 

Planowane     działania     w     ramach     „Dnia     otwartego”     będą      otwartą dla społeczeństwa formułą wydarzenia, która pozwalać będzie uzyskać informację lub odpowiedzi na pytania w sprawach nurtujących społeczeństwo regionu (przyszłych inwestorów, inwestorów) w zakresie przygotowania i realizacji procesu budowlanego oraz użytkowania obiektów budowalnych. Ich celem będzie także udzielenie porad, pomocy i informacji mieszkańcom Województwa Opolskiego, szczególnie w zakresie problematyki jednorodzinnego budownictwa mieszkaniowego.   

Indywidualni inwestorzy, na każdym z etapów przygotowania, budowy, użytkowania lub modernizacji obiektu budowlanego często spotykają się  z problemami dotyczącymi dokumentacji projektowej, procedur prawnych, personelu nadzoru, materiałów i technologii. Stąd w dniu 25 września br. inżynierowie należący do Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa udzielą odpowiedzi  na wszelkie pytania związane z w/w problematyką.

Zakres zagadnień do interpretacji przez członków zespołów konsultacyjnych OPL OIIB

 

lp

Zagadnienia podstawowe 

Pakiet tematyczny zagadnień 

        1     

Przygotowanie procesu budowlanego

Mapa do celów projektowych;
Warunki przyłączenia (media, w tym instalacja fotowoltaiczna, instalacja pomp cieplnych);
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego;
Dostęp do drogi publicznej
Uwarunkowanie środowiskowe (wycinka drzew – procedura uzyskiwania zgody) 

        2     

Dokumentacja projektowa 

Zakres dokumentacji projektowej; dokumentacja dla budynków jednorodzinnych)
Wymagania zgodnie z ust. prawo bud. (budownictwo
mieszkaniowe/jednorodzinne);
Procedura uzyskania pozwolenia na budowę (pozwolenia, zgłoszenia w zależności od specyfiki projektowanego obiektu budowalnego);

        3     

Okres realizacji budowa

Rozpoczęcie realizacji; zawiadomienia;
Obsada kierownika budowy (wymagania wobec, umowa cywilnoprawna), zmiana kierownika budowy Nadzór inwestorski (zakres obowiązków);
Nadzór autorski (obowiązki);
Zmiany – odstępstwa od projektu budowlanego (istotne i nieistotne), procedura zamian, rola projektanta
Dziennik budowy – obowiązek prowadzenia, treść wpisów, itp.
Kontrole budowy, strony, prawa kontrolowanego;
Wyroby budowlane – świadectwa i certyfikaty;

        4     

Zakończenie budowy  

Zamknięcie dziennika budowy;
Zgłoszenie do użytkowania (dokumentacja powykonawcza, operat powykonawczy, media itp.;
Odbiór instalacji fotowoltaicznej;
Kontrole na etapie uzyskania pozwolenia na użytkowanie;

        5     

Rozwiązania energooszczędne w budownictwie mieszkaniowym (indywidualnym)  

Wymagania formalno-prawne;
Pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, systemy grzewcze;
Systemy ociepleń i dociepleń;
Wyroby budowlane – wymagania

 

        6     

Przebudowy, nadbudowy, rozbudowy obiektów budowlanych

Definicje, dokumentacja, procedury  Definiowania nazwy przedsięwzięcia; Remonty, wyburzenia, itp.  

        7     

Legalizacje samowoli 

Legalizacja, a ustawa prawa budowlanego;
Procedura legalizacyjna;
Obowiązki inwestora;

        8     

Inne zagadnienia 

 

Możliwości uzyskania dopłat do energooszczędnych rozwiązań  w budownictwie mieszkaniowym (pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne ;
Gospodarowanie wodami deszczowymi, rozwiązania proekologiczne, sposób zagospodarowania działki, opłaty za wody deszczowe;
Podatek katastralny;

 

Lokalizacja punktów konsultacyjnych

 

Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa powołała pięć zespołów konsultacyjnych. W każdym z punktów konsultacyjnych członkowie/ eksperci OPL OIIB będą pracować w kilkuosobowych (wielobranżowych) zespołach. Zespoły konsultacyjne zostaną wsparci przez pracowników powiatowych organów nadzoru budowlanego oraz ekspertów WFOŚIGW w Opolu:

Punkt konsultacyjny – Głubczyce: Lokalizacja - Miejski Ośrodek Kultury, ul. Tadeusza

Kościuszki 24; Koordynator Zespołu Jolanta Warczok  

Punkt konsultacyjny – Kluczbork: Lokalizacja – Zespół Szkół Nr 2 Centrum

Kształcenia Ustawicznego, ul. Byczyńska 7; Koordynator Zespołu Maciej Czysty  

Punkt konsultacyjny – Nysa: Lokalizacja – Zespół Szkół Technicznych, ul. Fryderyka

Szopena 4; Koordynator Zespołu Andrzej Duda  

Punkt konsultacyjny – Opole 1: Lokalizacja – Zespół Szkół Budowlanych im. Jana

Pawła II, ul. Niemodlińska 40; Koordynator Zespołu Mariusz Naworski  

Punkt konsultacyjny – Opole 2: Lokalizacja – Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, ul. Katowicka 50 (NOT); Koordynator Zespołu Piotr Bajno. 

 

Adresy kontaktowe

Koordynator „Dnia otwartego” OPL OIIB – Mieczysław Molencki; m.molencki@opl.piib.org.pl 

Adres poczty elektronicznej: dzien.otwarty@opl.piib.org.pl   Adres www: www.opl.piib.org.pl/dzien-otwarty  Telefon: 77 441 38 98. 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 15-09-2021 15:45
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 15-09-2021 15:14