Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie

Uchwała Nr 6

Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie

z dnia 13 listopada 2006 roku

 

o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach

Burmistrza Gminy Baborów w dniu 26 listopada 2006 r.

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.[1])
Miejska Komisja Wyborcza w Baborowie stwierdza, co następuje:

§ 1.

1.       W wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. żaden z pięciu kandydatów nie został wybrany na  Burmistrza Gminy Baborów ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

2.       W dniu 26 listopada 2006 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie na dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnych głosów.

3.       Kandydatami na Burmistrza Gminy Baborów w ponownym głosowaniu są:

1)         DOLIPSKI Krystian Bronisław

zgłoszony przez KWW ZIEMI BABOROWSKIEJ

2)         WAGA Eugeniusz Jan

zgłoszony przez KWW EUGENIUSZA WAGI

4.       Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 6.00 do 20.00 w tych samych lokalach wyborczych, co w dniu 12 listopada 2006 r.

§ 2.

1.          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.          Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Burmistrz Gminy

 

 

   Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Baborowie

 

Barbara Łukaszczykiewicz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2005 r. Nr 175, poz. 1457.

Opublikował(a):  Data publikacji: 14-11-2006 14:55