Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Komunikat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach

W ostatnich dniach wystąpiła znaczna ilość pożarów suchych traw. Najczęstszą przyczyną tych pożarów jest bezmyślne wypalanie pozostałości roślinnych w trakcie robienia wiosennych porządków.

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, trzcinowiskach i szuwarach, a także w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne w postaci mandatu karnego, nagany, a także nawet pozbawienia wolności.

Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomagają także powiewy wiatru. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie.
 
Pożary nieużytków, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnej. Każda interwencja to poważny wydatek finansowy. Strażacy zaangażowani w akcję gaszenia pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi nie dojadą z pomocą na czas tam, gdzie będą naprawdę niezbędni.mł. bryg. mgr inż. Wojciech Semeniuk

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-03-2012 14:11