Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyborów Prezydenta RP

Frekwencja w wyborach Prezydenta RP w Gminie Baborów wyniosła 34,74 % i ponownie była najniższa z całego powiatu głubczyckiego, gdzie zanotowano 43,72 %.
Na 11 kandydatów głosowało 1908 osób (Adam Słomka nie znalazł poparciu u żadnego mieszkańca Gminy), z czego najwięcj głosów otrzymał Donald Tusk - 700, co stanowiło 38,70 %.
Drugie miejsce zajął Andrzej Lepper - 481 głosów (25,59%), a trzecie Lech Kaczyński 430 głosów (23,77%).
Kolejne miejsca zajęli:  Marek Borowski - 6,58%,  Jarosław Kalinowski - 1,44%,  Janusz Korwin-Mikke - 1,16% oraz Henryka Bochniarz - 1,05%.  Pozostali kandydaci otrzymali poniżej 1% głosów.

Znaczne różnice w preferencjach wyborczych wystąpiły w zależności od miejsca zamieszkania głosujących.

Mieszkańcy miasta Baborów największym zaufaniem obdarzyli  Donalda Tuska - 44,07%, następnie Lecha Kaczyńskiego - 24,49% oraz Adrzeja Leppera - 18,41%

Mieszkańcy sołectw Gminy Baborów oddali największą ilość głosów na Andrzeja Leppera - 37,18%, następnie na Donalda Tuska - 31,73% oraz Lecha Kaczyńskiego - 22,84%.

Szczegółowo wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w Gminie Baborów przedstawiono w tabeli

Opublikował(a):  Data publikacji: 12-10-2005 13:55