Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Projekt Cyfrowa Gmina

Baner PPGR.jpegProjekt Cyfrowa Gmina

Projekt finansowany jest całkowicie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Wartość projektu: 177 030,00zł
Wartość dofinansowania: 177 030,00zł (100%).

Celem projektu jest zwiększenie zdolności gminy do stosowania najnowocześniejszych technologii cyfrowych, zwiększenie cyberbezpieczeństwa, rozbudowanie infrastruktury przetwarzania i dostarczania usług cyfrowych oraz uruchomienie systemu pracy zdalnej.

Opis projektu

Grant zostanie wykorzystany zgodnie z celem V osi priorytetowej POPC, jakim jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia: wnioskodawca część dofinansowania przeznaczy na zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w jego systemach informatycznych zakup nowego UTM zapewniającego ochronę lokalnej sieci wnioskodawcy, oraz szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji, a część na zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających stopień cyfryzacji jednostki Efektem realizacji grantu będzie wdrożenie zabezpieczeń zarówno prewencyjnych (ochrona sieci przed atakami, ochrona danych przed niepowołanym dostępem przy pomocy szyfrowania), detekcyjnych (wykrywanie podejrzanej aktywności, procesów mogących wskazywać na atak), jak i korekcyjnych (możliwość odtwarzania danych po awarii lub ataku z kopii zapasowych). Ponadto zostanie odnowiony sprzęt komputerowy (dotychczasowy jest przestarzały i pozbawiony wsparcia. Zakup oprogramowania do audytu sieci urzędu, Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa.

Efektem działań będzie rozwój potencjału cyfrowego JST oraz zwiększenie odporności na zagrożenia w warunkach kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Cyfryzacja Urzędu Miejskiego w Baborowie będzie miała również wpływ na zagwarantowanie ciągłości działania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych klientów i pracowników JST.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycji zostanie ona zakończona w 2023 roku.

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 24-01-2022 13:54
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 13-06-2022 11:06