Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zwrot podatku akcyzowego

      W związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii związanym z zakażeniem wirusem SARS – CoV-2 informujemy, że wypełnione wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z oryginałami faktur oraz oświadczeniem o pomocy de minimis (na wniosku prosimy o dołączenie nr telefonu do złożonego wniosku, a jeżeli istnieje konieczność zwrotu faktur również krótką informację z tym związaną) należy dostarczać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Baborowie lub wrzucać do skrzynki nadawczej umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Urzędu w zaklejonej kopercie. W sytuacji stwierdzenia braków w złożonym wniosku pracownicy UG będą kontaktować się indywidualnie z wnioskodawcą.

Wszelkie niezbędne informacje udzielane są w godzinach pracy Urzędu Gminy, tel. 77/4036972

      Podjęte kroki mają na względzie utrzymanie ciągłej pracy urzędu, w tym realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym. Liczymy na Państwa zrozumienie, ponieważ nasze działania są spowodowane wyłącznie troską o nasze wspólne zdrowie.

Szczegóły na stronie:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 24-01-2022 14:41
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 24-01-2022 14:43