Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Po przeprowadzeniu publicznego losowania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz Gminy Zarządzeniem OW Nr 171/05 w dniu 31 sierpnia 2005 roku powołał 5 Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
 
Pierwsze posiedzenie Członków Komisji, na którym zostaną wybrani Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Komisji, odbędzie się w dniu 8 września 2005 roku (czwartek) o godzinie 15.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie.
 
 
Składy Komisji (po ich ukonstytuowaniu się w dniu 8 września) przedstawiają się następująco:  
 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 01-09-2005 15:42