Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Baner PPGR.jpeg

Gmina Baborów otrzymała 360 500 złotych na zakup sprzętu komputerowego w ramach Grantu PPGR

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Projekt „Granty – PPGR” ma zapewnione finansowanie do kwoty 586 222 805 zł ze środków unijnych. Maksymalne dofinansowanie grantu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostało określone jako iloczyn liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej - 2 500 zł.

Nasza Gmina otrzymała w ramach tego projektu wsparcie w kwocie 360 500 złotych. Za tę kwotę zostanie zakupione 127 laptopów i 17 komputerów PC. Sprzęt otrzymają wszystkie rodziny które wnioskowały o udzielenie wsparcia i spełniły niezbędne warunki do zakwalifikowania się do dofinansowania. Po wpłynięciu środków finansowych na konto Gminy zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe na zakup komputerów a następnie komputery zostaną przekazane beneficjentom na podstawie umowy. O poszczególnych etapach realizacji Grantu będziemy informować na bieżąco.

Więcej o projekcie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym

https://www.gov.pl/web/premier/rzad-przeznaczy-ponad-500-mln-zl-na-dofinansowanie-do-komputerow-i-internetu-w-gminach-popegeerowskich

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/lista-gmin-z-dofinansowaniem-w-ramach-programu-granty-ppgr

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 21-02-2022 09:00
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 09-06-2022 06:58