Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KONKURS-POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i inne podmioty oraz osoby fizyczne zajmujące się rękodziełem artystycznym na obszarze działania LGD.

 

 

 

Prosimy o składanie lub nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych  ze stosownymi oświadczeniami do dnia 22.09.2011r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.
W celu wyłonienia najlepszej pracy, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:
- nazwę,
- wygląd,
- formę prezentacji,
- tradycyjne techniki wytwarzania,
- pomysłowość,
- tematykę,
- estetykę pracy.

 

 

 

 

 

          Prace zgłoszone na konkurs „POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA STRÓŻA” powinny spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
Załacznik nr 1-3
Załacznik nr 4-5

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-09-2011 13:33