Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Numery i granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Gminy Baborów
z dnia 5 maja 2004 roku

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 44 ust 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz.U. Nr 25, poz. 219 ) oraz Uchwały Nr XXXIII-272/02 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 67, poz.907)

informuję, co następuje:

§ 1.

Dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego,
zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 roku, wyznaczone są stałe obwody głosowania, których granice i numery a także siedziby obwodowych komisji wyborczych przedstawia poniższe zestawienie:
  

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

część miasta Baborów z ulicami:

Dąbrowszczaków, Głubczycka, Kolejowa, Młynówka, Moniuszki, Nowa, Plac Dworcowy, Polna, Powstańców, Rynek, Wąska.

Gminny Zespół Oświaty Kultury i Sportu
w Baborowie
ul. Rynek 17

2

część miasta Baborów z ulicami:

40-lecia PRL, Kościuszki, Krakowska, Krzyżowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Opawska, Osiedlowa, Osiedle Akacjowe, Piaskowa, Raciborska, Róży Wiatrów, Rzemieślników, Słoneczna, Stawowa, Strażaków, Szkolna, Świerczewskiego, Wiejska, Wodna, Witosa

Urząd Miejski
w Baborowie
ul. Dąbrowszczaków 2a

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

część gminy Baborów obejmująca sołectwa:

Babice, Dziećmarów, Dzielów, Księże Pole, Sułków.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Baborowie

ul. Wiejska 5a

4

część gminy Baborów obejmująca sołectwa:

Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno, Czerwonków z Osiedlem Czerwonków, Sucha Psina

Strażacki Dom Ludowy
w Suchej Psinie nr 28

5

część gminy Baborów obejmująca sołectwa:

Raków z Osiedlem Raków, Tłustomosty z Osiedlem Tłustomosty oraz przysiółkami Langowo i Rogów, Szczyty

Dom Mniejszości Niemieckiej
w Rakowie nr 11

§ 2.

Lokalem dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych jest lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 mieszczący się w Urzędzie Miejskim w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 2a


Burmistrz Gminy
Eugeniusz Waga

Opublikował(a):  Data publikacji: 09-06-2004 23:29