Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Baner PPGR.jpeg

Gmina Baborów ogłosiła przetarg na zakup sprzętu komputerowego w ramach Grantu PPGR

W dniu 20 kwietnia 2022 roku, Gmina Baborów ogłosiła przetarg na zakup 127 laptopów i 17 komputerów stacjonarnych w ramach Projektu „Granty PPGR” Wsparcie rodzin z dziećmi z terenów popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Oferty, zainteresowane firmy mogą składać do dnia 28 kwietnia 2022 roku. Po tej dacie nastąpi wybór najlepszej oferty dostawy komputerów do Gminy Baborów. Po rozstrzygnięciu przetargu i dostarczeniu komputerów do Urzędu, będą one sukcesywnie przekazywane rodzinom, które wystąpiły o wsparcie. Przekazanie nastąpi na podstawie Umowy Darowizny podpisywanej indywidualnie pomiędzy Urzędem Gminy a uprawnionymi osobami .

Projekt „Granty – PPGR” ma zapewnione finansowanie do kwoty 586 222 805 zł ze środków unijnych. Maksymalne dofinansowanie grantu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostało określone jako iloczyn liczby dzieci i wnuków byłych pracowników PGR razy maksymalna stawka za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej - 2 500 zł.

Nasza Gmina otrzymała w ramach tego projektu wsparcie w kwocie 360 500 złotych. Za tę kwotę zostanie zakupione 127 laptopów i 17 komputerów PC. Sprzęt otrzymają wszystkie rodziny które wnioskowały o udzielenie wsparcia i spełniły niezbędne warunki do zakwalifikowania się do dofinansowania. Po wpłynięciu środków finansowych na konto Gminy zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe na zakup komputerów a następnie komputery zostaną przekazane beneficjentom na podstawie umowy. O poszczególnych etapach realizacji Grantu będziemy informować na bieżąco.

Więcej o projekcie:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-dzieci-i-wnukow-bylych-pracownikow-pgr-w-rozwoju-cyfrowym

https://www.gov.pl/web/premier/rzad-przeznaczy-ponad-500-mln-zl-na-dofinansowanie-do-komputerow-i-internetu-w-gminach-popegeerowskich

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/lista-gmin-z-dofinansowaniem-w-ramach-programu-granty-ppgr

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 21-04-2022 12:01
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 09-06-2022 07:01