Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Komunikat PKW - terminy składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o terminach składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie terminów składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców
oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.


Państwowa Komisja Wyborcza przypomina o terminach składania wniosków o dopisanie do spisu wyborców oraz o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r.:

1. Do dnia 31 maja 2004 r.:
a) żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe,
b)ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,
c)policjanci z jednostek skoszarowanych,
d)funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym
mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę;

2. Do dnia 3 czerwca 2004 r.:
a)wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie niezamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu,
b)wyborcy niepełnosprawni mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych;

3. Do dnia 8 czerwca 2004 r.:
a)wyborcy przebywający za granicą mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,
b)wyborcy przebywający na polskich statkach morskich mogą składać wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;

4. Do dnia 11 czerwca 2004 r.:
wyborcy zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów.


Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej
Stanisław Kosmal

Opublikował(a):  Data publikacji: 13-06-2005 17:38