Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży - "Moja Wizja Zerooo "

Plakat Vision Zero A4.jpeg

Szczegóły konkursu z regulaminem znajdują się na stronie:  www.krus.gov.pl/artykul/wizja-zero-czyli-bez-wypadkow-i-chorob-zawodowych-rolnikow/

 - cyt. " Konkurs odbywa się w ramach międzynarodowej Strategii Wizja Zero, której głównym celem jest wyeliminowanie wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od ponad 30 lat aktywnie prowadzi działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych; popularyzacja założeń Strategii podkreśla wagę tych działań i pozwala dotrzeć z przekazem prewencyjnym do jeszcze większego grona rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym, w odniesieniu do 7 Złotych Zasad Strategii Wizja Zero. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez młodzież w wieku od 13 do 21 lat krótkiego filmu promującego bezpieczne zachowania w rolnictwie, ze szczególnym podkreśleniem roli rolniczej rodziny w kształtowaniu zasad ochrony życia i zdrowia na wsi (...)".

 

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 13-06-2022 09:19
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 13-06-2022 09:20