Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Stowarzyszenia

Baner EFR.png

Stowarzyszenia, fundacje, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, Koła Gospodyń Wiejskich, rady rodziców, grupy nieformalne – wszystkie te organizacje działają dla dobra swoich społeczności przez udział w rozwoju ich mieszkańców. Dowodzą, że nawet nieduża grupa ludzi może zrobić wspólnie coś wielkiego, co ma realny wpływ na nasze najbliższe otoczenie. W  tych organizacjach społecznych każdy znajdzie impuls do działania i inspirację, ale przede wszystkim liderów, wyjątkowe osobowości, które stawiają sobie ważne społecznie cele.

Im więcej liderów oraz zainspirowanych ich postawą ludzi, tym więcej w organizacjach pozarządowych zbiorowej wiedzy i umiejętności, które ułatwiają rozwiązywanie społecznych problemów.

Formuła NGO – zarówno formalna, jak i nieformalna - odzwierciedla potrzebę zrzeszania się i działania zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Dzięki temu coraz łatwiejsze jest zdobywanie środków, również unijnych czy reprezentowanie swoich interesów w dialogu społecznym.

Organizacje społeczne z ternu Gminy Baborów mają już za sobą mniejsze i większe przedsięwzięcia, w tym te o charakterze przestrzennym, finansowane z funduszy UE. Zachęcamy do poznawania mapy projektów NGO Gminy Baborów.


Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła Baborów” 
Baborów

Stowarzyszenie „Aktywna Szkoła Baborów” reprezentowane przez Panią Prezes Magdalenę Knapik wystąpiło z wnioskiem o uzyskanie środków na realizację projektu mającego na celu poprawę jakości życia mieszkańców miejscowości Baborów. Projekt pn.: „Przystań małego turysty – doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przestrzeni” pozyskał fundusze o wartości 89.463,68 zł finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota została w pełni przeznaczona na modernizację i doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie miejscowości Baborów. W ramach zadania postawiono m.in. wiatę, zamontowano latarnię solarną, ławostół, kosze na odpady, zdrój uliczny, tablice informacyjne, zestaw zabawowy i sprawnościowy, rower zewnętrzny, huśtawkę, piaskownicę „plażę miejską”, stojak oraz stację naprawczą do rowerów. Założeniem projektu było stworzenie innowacyjnego obiektu rekreacyjno-turystycznego promującego region oraz aktywny styl życia poprzez turystykę. Nowoczesna przystań rowerowa z placem zabaw dostosowana jest do potrzeb mieszkańców Baborowa i turystów.


STOWARZYSZENIE „BABICZANKI” 
BABICE

Stowarzyszenie „Babiczanki” reprezentowane przez panią Prezes Wiolettę Linczewską oraz Panią Sekretarz Marlenę Jurkiewicz wystąpiło z wnioskiem o pozyskanie środków na realizację projektu na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Babice. Projekt pn.: „MAŁA FARMA - doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu” pozyskał fundusze o wartości 68.862,00 zł finansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem przewodnim operacji było stworzenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowo-edukacyjnej dla wszystkich mieszkańców i grup społecznych poprzez doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu. Założeniem inwestycji była nie tylko promocja regiony lecz także zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców, przekazanie podstawowej wiedzy rolniczej i przybliżeni specyfiki życia na wsi.
W ramach projektu w miejscowości Babice powstał nowoczesny obiekt rekreacyjno-edukacyjny wyposażony w zadaszoną altanę z wybrukowaniem, nowe ogrodzenie, nawierzchnię bezpieczną, ławostół, ławki, urządzenia zabawowe (zastaw zabawowy, bujaki sprężynowe) oraz tablice edukacyjne. Projekt został skierowany do szerokiego grona odbiorców (mieszkańców Babic, Gminy Baborów oraz turystów) będących w różnym wieku, co bez wątpienia pozytywnie wpłynie na integracje międzypokoleniową społeczeństwa.


„STOWARZYSZENIE EKO-LOGIKA BABORÓW” 
DZIEĆMARÓW

Stowarzyszenie Eko-Logika Baborów reprezentowane przez Panią Wiceprezes Agnieszkę Panek i Panią Skarbnik Annę Bunczek-Mróz wystąpiło z wnioskiem mającym na celu pozyskanie środków na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Dziećmarów. Projekt pn.: „NATURA-KULTURA” uzyskał dofinansowanie o wartości 90.522,00 zł refundowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2012-2020. Głównym celem projektu „NATURA-KULTURA” było stworzenie miejsca kulturalno-rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców poprzez zakup urządzeń i doposażenie placu zabaw w Dziećmarowie. Całość pozyskanych funduszy została przeznaczona na  modernizację i doposażenie przestrzeni placu zabaw znajdującego się w Dziećmarowie wraz z zagospodarowaniem tego terenu. Na obszarze postawiono wiatę wraz z brukową posadzką, wymieniono część płotu, wykonano nawierzchnię bezpieczną, postawiono latarnię solarną, tablice informacyjne, zestaw zabawowy, huśtawkę, a także urządzenia sensoryczne oraz zabawowe. W ramach projektu na terenie miejscowości Dziećmarów powstał nowoczesny i przede wszystkim bezpieczny plac zabaw dostosowany nie tylko do potrzeb matek z dziećmi, lecz także pozostałych mieszkańców Gminy Baborów.


Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
Sułków

Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa reprezentowane przez Panią Prezes Ewę Świercz oraz Panią Wiceprezes Jadwigę Kowalczykowską wystąpiło z wnioskiem mającym na celu pozyskanie środków na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców miejscowości Sułków.
W ramach projektu pn.: „Dolina Złotnika” – doposażenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przestrzeni” pozyskano 69.902,00 zł finansowanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Otrzymane fundusze zostały w całości przekazane na modernizację i doposażenie placu zabaw znajdującego się na terenie Sułkowa. W ramach zadania stworzono nowoczesny plac zabaw wyposażony m.in. w zadaszoną altanę, lampę solarną, tablice informacyjne, ławki, kosze na śmieci, stół do gry w szachy lub chińczyka oraz urządzenia zabawowe (sprężynowiec żaba i statek, piaskownicę w kształcie statku). Założeniem projektu była również promocja regionu oraz jego historii skierowana zarówno do starszych, jak i młodszych mieszkańców Gminy Baborów.

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 14-06-2022 16:20
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 03-08-2022 08:05