Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KONKURS- W KAŻDEJ KUCHNI SĄ ANIOŁY

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, instytucje prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD i inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
Prosimy o składanie lub nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych  ze stosownymi oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2011r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.
Konkurs przebiegać będzie w trzech kategoriach:
Kategoria I: wyroby cukiernicze (pieczywo, ciasta, itp.),
Kategoria II: przetwory (owocowe, warzywne, zioła, miody, nalewki, itp.),
Kategoria III: wyroby garmażeryjne (sałatki, pasztety, wędliny, pierogi, itp.).
W celu wyłonienia najlepszego produktu spożywczego, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:
- nazwę produktu spożywczego,
- walory smakowe,
- wygląd,
- formę prezentacji,
- składniki,
- tradycyjny przepis.
Produkt spożywczy przedłożony w konkursie „W KAŻDEJ KUCHNI SĄ ANIOŁY” powinien spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
Załacznik nr 1
Załacznik nr 2-4
Załacznik nr 5-6
Załacznik nr 7

Opublikował(a):  Data publikacji: 06-09-2011 13:33