Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dodatek węglowy

Urząd Miejski w Baborowie
z dniem 17 sierpnia 2022 r.
rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego.

 

Wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu w godzinach jego otwarcia lub pocztą na adres 48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2A) lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Tu dowiesz się jak podpisać dokument profilem zaufanym

PDFUstawa o dodatku węglowym.pdf (382,01KB)
PDFRozporządzenia Ministra klimatu i Środowiska - Wniosek o dodatek węglowy.pdf (914,61KB)
DOCXwzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.docx (42,86KB)
PDFwniosek o wyplatę dodatku węglowego (wersja edytowalna).pdf (404,65KB)
 

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku węglowego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Tu sprawdzisz czy deklaracja dla Twojego punktu adresowego została zgłoszona do bazy CEEB

 

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

 

Opublikował(a): Wiesław Kozyra Data publikacji: 17-08-2022 11:59
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 29-09-2022 13:38