Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dodatek - inne źródła ciepła

21 września 2022 r. w życie weszły rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie wniosków o dodatki na zakup opału dla gospodarstw domowych i podmiotów społecznych dotyczące niektórych źródeł ciepła.

  • Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – daje możliwość dofinansowania zakupu opału: peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy oraz gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego. Gospodarstwa domowe ogrzewające się węglem, w tym peletem węglowym zawierającym minimum 85% węgla, otrzymują dopłatę  na podstawie wniosku o dodatek węglowy.
  • Wniosek o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła – jest przeznaczony dla podmiotów społecznych, w tym szpitali, szkół i przedszkoli, ośrodków pomocy społecznych, ośrodków kultury, palcówek opiekuńczych, itp. Na podstawie wniosku podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla, brykietu i peletu węglowego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LNG lub oleju opałowego.
  • Wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu w godzinach jego otwarcia lub pocztą na adres 48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2A) lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres 
    W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

    Tu dowiesz się jak podpisać dokument profilem zaufanym

Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.

PDFUstawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.pdf (536,31KB)

PDFWniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania.pdf (976,68KB)

DOCXInstruktaż_Jak_wypełnić_wniosek_o_dodatek_gospodarstwa_domowe_strona.docx (40,13KB)

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 26-09-2022 10:00
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 18-11-2022 13:50