Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zasady postępowania w przypadku zagrożenia radiacyjnego

UWAGA Informacja profilaktyczna

Na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego informujemy:

Punkt wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców miasta Baborów
znajduje się w :

Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
ul. Ratuszowa 2, 48-120 Baborów 

Punkt wydawania tabletek jodku potasu dla mieszkańców sołectw gminy Baborów
znajduje się w :

Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Baborowie
ul. Wiejska 5a, 48-120 Baborów

Informacja o konieczności zgłaszania się w/w punktach będzie przekazywana przez środki nagłaśniające Ochotniczych Straży Pożarnych lub w ogólnodostępnych mediach

Proszę o zachowanie spokoju oraz zapoznanie się z załączonymi ulotkami dot. stosowania preparatu jodowego

Ulotka Jodek 1-1.jpeg

Ulotka Jodek 2-1.jpeg

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 10-10-2022 14:30
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 10-10-2022 14:23