Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

"CIEPŁE MIESZKANIE" I EDYCJA

 

SZCZEGÓŁY NABORU NA ROK 2023


Ciepłe mieszkanie.png

Gmina Baborów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Program Ciepłe Mieszkanie ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentami mogą być właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Baborów. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie z Gminą Baborów. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r.

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
  • wymiany okien i drzwi,
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia CE lub B).
Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Baborowie , ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków oraz Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Baborów.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 77 403 6 919  lub pokój nr 8 (na parterze) Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Przydatne Linki:

Program_priorytetowy_Cieple_Mieszkanie.pdf

Cieple_Mieszkanie_wykaz_kosztow_kwalifikowanych.pdf

Plii do pobrania:

PDF1 ZARZĄDZENIE NR OW-402-23 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 15-05-2023.pdf (3,50MB)


PDF2 Zał nr 1 do Zarządzenia OW-402-23 Burmistrza Gminy Baborów - Ogłoszenie o naborze.pdf (128,02KB)

PDF3 Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie.pdf (691,85KB)

PDF4 Rodzaje Kosztów kwalifikowanych i wymagania Techniczne.pdf (517,69KB)


PDF5 Zał nr 2 do Zarządzenia OW-402-23 Burmistrza Gminy Baborów - Regulamin naboru wniosków.pdf (122,25KB)

PDF6 Karta oceny Wniosku.pdf (303,99KB)

PDF7 Wzór Wniosku o dofinansowanie.pdf (466,23KB)

PDF8 Instrukcja wypełniania Wniosku o dofinansowanie.pdf (317,73KB)

PDF9 Oświadczenie współmałżonka.pdf (338,38KB)

PDF10 Oświadczenie Współwłaścicieli.pdf (345,90KB)


PDF11 Zał nr 3 do Zarządzenia OW-402-23 Burmistrza Gminy Baborów - Wzór Umowy.pdf (132,13KB)


PDF12 Zał nr 4 do Zarządzenia OW-402-23 Burmistrza Gminy Baborów - Wniosek o płatność.pdf (315,85KB)

PDF13 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesienia kosztów kwalifikowanych.pdf (496,26KB)

PDF14 Protokół odbioru prac wykonawcy Program Ciepłe Mieszkanie.pdf (694,03KB)

PDF15 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.pdf (295,65KB)

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 17-10-2022 16:42
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 23-11-2023 13:09