Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

W sierpniu br. Rada Miejska w Baborowie podjęła Uchwały mające na celu zachęcenie przedsiębiorców działających na terenie Gminy Baborów do zatrudniania osób bezrobotnych.
Wprowadzony Uchwałą Nr X-114/11 oraz Uchwałą Nr XI-128/11 Rady Miejskiej w Baborowie „Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy na terenie Gminy Baborów”  daje możliwość uzyskania zwolnienia z opłat podatku od nieruchomości.
Powierzchnia lub wartość przedmiotu opodatkowania, objęta zwolnieniem jest uzależniona od ilości utworzonych nowych stanowisk pracy i wynosi:
1) za utworzenie od 1 do 5 nowych stanowisk pracy - 50 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za każde nowo utworzone stanowisko pracy, a za każde następne nowo utworzone stanowisko pracy - 80 m2 powierzchni użytkowej budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
2) za utworzenie od 1 do 5 nowych stanowisk pracy - 500 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za każde nowo utworzone stanowisko pracy, a za każde następne nowo utworzone stanowisko pracy - 800 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 
3) za utworzenie od 1 do 5 nowych stanowisk pracy - 30000 zł. wartości budowli za każde nowo utworzone stanowisko pracy, a za każde następne nowo utworzone stanowisko pracy - 50000 zł. wartości budowli.
Serdecznie zapraszay do lektury przytoczonych na wstępie uchwał, a  w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt bezpośrednio w Urzędzie Link do strony:

 

 

 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=1432

 

 

 

 

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2011&poz=1433

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 16-11-2011 14:20