Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
INFORMUJE

w związku z nowym obowiązkiem Burmistrza do przeprowadzenia kontroli dokumentów (art. 6 ust. 5a określa kontrolę posiadania umów na wywóz nieczystości, ich zgodność oraz dowodów uiszczania opłat za usługi).

Zapraszamy do aktualizacji informacji o posiadanych zbiornikach bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez wypełnienie ankiety na stronie Urzędu Miejskiego w Baborowie lub u pracownika gminy.

Osoby, które nie maja dostępu do internetu proszone są o kontakt telefoniczny pod numer 77 403 69 25 w celu uzgodnienia dogodnej formy dokonania aktualizacji.

ANKIETA

Opublikował(a): Wiesław Kozyra Data publikacji: 18-11-2022 14:26
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 09-10-2023 08:44