Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Dodatek elektryczny

Urząd Miejski w Baborowie
do dnia 1 lutego 2023 r.
przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną (np. pompa ciepła).

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE (panele fotowoltaiczne), której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE

Wnioski można składać na piśmie (w siedzibie Urzędu w godzinach jego otwarcia lub pocztą na adres 48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2A) lub złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) na adres
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Tu dowiesz się jak podpisać dokument profilem zaufanym

 

DOCXWniosek_o_wypłatę_dodatku_elektrycznego.docx (44,34KB)
 

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Tu sprawdzisz czy deklaracja dla Twojego punktu adresowego została zgłoszona do bazy CEEB

 

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku elektrycznego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

 

Opublikował(a): Wiesław Kozyra Data publikacji: 06-12-2022 23:33
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 07-12-2022 10:45