Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ewidencja zezwoleń na opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Zgodnie z art 7 ust 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz prowadzi ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie  opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baborów.

 

nazwa

NIP

e-mail

telefon

mToilet Sp. z o.o. ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

5361938486

mtoilet@mtoilet.pl

800 000 800

TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29 03-044 Warszawa

1180042784

dok@toitoi.pl

804 204 204

WC SERWIS SP. Z O.O. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze

6482730408

biuro@wcserwis.pl

322784531, 801133088

Wywóz Nieczystości Płynnych z Budynków ZENON PALICA ul. Królewska 2/30, 47-400 Racibórz

Zezwolenie wygasło z dniem 5 czerwca 2024 r.

6391439185

 

783 268 325 lub 506 950 597

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Krakowska 1, 48-120 Baborów

7480002438

zuk@baborow.pl

77 4036966

 

 

Opublikował(a): Wiesław Kozyra Data publikacji: 15-12-2022 19:49
Modyfikował(a): Wiesław Kozyra Data modyfikacji: 06-06-2024 11:42