Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ankieta dotycząca ilości masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poddawanych recyklingowi u źródła (kompostowniki przydomowe) na terenie Gminy Baborów

Zwracamy się do Mieszkańców gminy Baborów kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Baborów w 2023 roku.

W związku z wprowadzeniem nowych zasad obliczenia poziomów recyklingu (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych Dz. U z 2021 r. poz. 1530) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które gmina musi osiągnąć.


Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które korzystają z ulgi dla posiadaczy kompostowników przydomowych. 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Baborowie, ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów lub wysłać na adres e–mail: zapraszamy do wypełnienia ankiety na stronie Urzędu w zakładce Gospodarka Odpadami Komunalnymi w  terminie do 29 luty 2024 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu tel. 77 8873919 lub za pośrednictwem wieslaw.c@baborow.pl

Druk ankiety można pobrać poniżej  lub w  budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie.

ANKIETA

ODTAnkieta_dotycząca_ilości_masy_odpadów_komunalnych_ulegających_biodegradacji_poddawanych_recyklingowi_u_źródła.odt (13,46KB)

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 16-01-2023 11:05
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 23-11-2023 12:43