Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Ogłoszenie o naborze LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi"

Szanowni Państwo, 

Chcielibyśmy poinformować, że ogłosiliśmy dwa nabory, które będę trwały od 11.04.2023 do 24.04.2023.

Ogłoszenie o naborze nr 2/2023  - na operacje w zakresie:
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnie z przedsięwzięciem I.1.3 Przystosowane do prowadzenia działalności kulturalnej, artystycznej i integracyjnej ogólnodostępne obiekty oraz przestrzeń.

Limit dostępnych środków w naborze: 137 816,92EUR / 551 267,68 zł
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, maksymalna wartość operacji wynosi 183 755,89 zł na beneficjenta. 

http://plaskowyz.pl/572/18/ogloszenie-o-naborze-nr-22023.html

Ogłoszenie o naborze nr 3/2023  - na operacje w zakresie:
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych zgodnie z przedsięwzięciem: I.2.1 Organizacja imprez oraz realizacja innych działań promujących specyfikę obszaru.

Limit dostępnych środków w naborze: 60 006,00 EUR / 240 024,00 zł
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, maksymalna wartość operacji wynosi 80 008,00 zł na beneficjenta. 

http://plaskowyz.pl/573/ogloszenie-o-naborze-nr-32023.html

Z wyrazami szacunku,

Alicja Mierzwa-Turkowska
LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi"
ul. Wojska Polskiego 21
48-130 Kietrz
tel. 77 485 43 04 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 16-03-2023 12:30
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 16-03-2023 12:39