Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Port rowerowy Raków

zestaw logotypów - na www.jpeg

Projekt
„Uzupełnienie infrastruktury szlaków pieszo-rowerowych w okolicach miast partnerskich Hradec nad Moravicą i Baborów”, CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002991 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w ramach funduszu mikroprojektów.

 

PORT ROWEROWY RAKÓW – CZAS NA ODPOCZYNEK

Port rowerowy w Rakowie stworzony nieopodal szlaku rowerowego jest miejscem rekreacji i  wypoczynku dla turystów. Obiekt został zrealizowany na bazie placu zabaw sąsiadującego z obiektem świetlicy wiejskiej oraz boiskiem piłkarskim. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się parking dla autobusów oraz dwa przystanki autobusowe, co czyni ten projekt wszechstronnie dostępnym.

 Miejsce wypoczynkowe w postaci portu rowerowego jest wyposażone w:

  • stację napraw rowerów wraz z wiatą i miejscem przepakowania bagażu z samochodu na rower "Park&Ride",
  •  miejsce aktywności fizycznej,
  • zabudowaną altanę,
  • grill murowany,
  • urządzenia zabawowe dla dzieci - karuzela, huśtawka oraz zestaw zabawowy,
  • słupki edukacyjne o przyrodzie,
  • tablice informacyjne z mapą tras i szlaków turystycznych oraz z bogactwem przyrodniczym okolic.

Z portu rowerowego wychodzą dwie trasy. Pierwsza w kierunku lasu, w którym znajdują się istniejące szlaki pieszo-rowerowe. Przy wejściu do lasu umieszczona została tablica z mapą wszystkich tras. Druga w kierunku miejscowości Tłustomosty, w której urodził się śp. Biskup Józef Nathan, gdzie przy kościele parafialnym została zamontowana tablica upamiętniająca jego postać.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 53 473,00 EUR
Dofinansowanie: EFRR 30 000,00 EUR, Budżet Państwa 1 764,71 EUR
Partner projektu : Miasto Hradec nad Morawicą

 

 

Evropské peníze pomáhají zatraktivňovat přírodní a turistické atraktivity v česko-polském příhraničí  (poutní místo Maria Talhof, Filipovice). 

Městu Hradec nad Moravicí se podařilo získat dotaci z Programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, Fond mikroprojektů 2014 -2020  v Euroregionu Silesia na realizaci projektu:  Doplnění infrastruktury pěších a cyklistických tras v okolí partnerských měst Hradec nad Moravicí a Baborowa, č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003095 ve výši 26.920,35 EUR tj. 85 % z uznatelných nákladů projektu. Polským partnerem projektu je Gmina Boborów.

Hlavním cílem projektu je především využití přírodních a turistických atraktivit   v česko-polském příhraničí.   Rozvoj  a  zvýšení propagace přírodních a turistických atraktivit oblasti vedoucí  ke zvýšení turistického ruchu a   podpory zaměstnanosti v souvislosti s vytvářením nových pracovních míst v regionu. Tohoto  cíle bude dosaženo doplněním infrastruktury pěších a cyklistických stezek a zpestřením okolí Maria Talhof ve Filipovicích a rekreační oblasti v Rakowě v Polsku.

Na české straně  bude veřejný prostor u pěší trasy k poutnímu místu Maria Talhof, který se nachází západně od příměstské části Filipovice, Hradec nad Moravicí, par. č. 32/1  upraven a doplněn o potřebnou infrastrukturu jako kruhový altán s lavičkami a stoly, ohniště, dřevník, hrací prvky pro děti a informační tabuli. Nově instalované rozcestníky navedou návštěvníky a turisty k pounímu místu. Stavební práce v rámci projektu bude provádět firma paní Ing. Olgy Šamárkové z Melče a měly by být ukončeny do konce srpna 2022. Tradiční pouť k poutnímu místu Maria Talhof proběhne v neděli 18. září 2022, čas a harmonogram bude ještě upřesněn.

Na polské straně dojde k propagaci a zviditelnění nové infrastruktury u cyklostezky v Rakowě. Veřejný prostor bude upraven a doplněn o potřebnou infrastrukturu, dojde k vybudování stanice pro opravu kol, přístřešeku pro cyklisty a budou instalovány hrací prky pro děti a informační tabule. 

Zpracovala: Ivana Hyklová – koordinátor  projektu  

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 26-04-2023 14:24
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 17-09-2023 15:36