Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Charakterystyka miasta i gminy Baborów

Baborów zajmuje południową część województwa opolskiego i graniczy z gminami Kietrz, Głubczyce, Pawłowiczki oraz gminą Pietrowice Wielkie należącą do województwa śląskiego. Powierzchnia Gminy Baborów wynosi 118 km2 z czego grunty orne stanowią 9,597 ha. W granicach administracyjnych gminy znajduje się miasto Baborów oraz 11 sołectw:

Babice,
Boguchwałów z przysiółkiem Wierzbno,
Czerwonków z kolonią Czerwonków Osiedle,
Dziećmarów,
Dzielów,
Księże Pole,
Raków,
Sułków,
Sucha Psina,
Szczyty,
Tłustomosty z kolonią Langowo.

Polska.png

Ludność:
Liczba ludności ogółem wynosi 5716 w tym miasto 2782
sołectwa 2934
Gęstość zaludnienia 49 osób/km2
Procent ludności miejskiej: 49 %
Procent ludności wiejskiej: 51 %

Dane statystyczne

Liczba mieszkańców          5716
Powierzchnia                 118 km²

Komunik.png

Charakterystyka gminy

Gmina jest terenem rolniczo-przemysłowym.

Posiada 9,597 ha gruntów ornych.

Najważniejszym bogactwem są bardzo żyzne gleby zajmujące w klasie I-III ponad 75% ogólnej powierzchni. Stan ten predysponuje do intensywnego rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnictwo stanowi jeden z podstawowych działów produkcji i charakteryzuje się wysoką dynamiką rozwoju. Miasto posiada sieć wodociągową, gazową, kanalizację sanitarną i oczyszczalnię ścieków.

Dostępność komunikacyjna

W pobliżu potencjalnie dużych rynków zbytu żywności i przetworów rolnych(Górny Śląsk, aglomeracja wrocławska, Czechy, względnie blisko Niemiec i Austrii) oraz położenie w obniżeniu pomiędzy pasmami górskimi Karpat i Sudetów, wykorzystywane – poprzez Bramę Morawską – jako szlak handlowy. W oddaleniu około 20 km od centrum miasta położona jest droga krajowa relacji Pszczyna – Racibórz - Opole (nr 49), pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 35 km w linii prostej usytuowana jest droga o podobnej funkcji zlokalizowana na terenie Czech (droga nr 11) relacji Praha (Hradec Kralove) - Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę. Od projektowanych węzłów na budowanej autostradzie A4 relacji Drezno, Berlin Zgorzelec - Wrocław - Opole - Gliwice - Katowice - Karków - Rzeszów - Medyka - Kijów miasto oddalone jest od około 45 km (węzły: „Gogolin” i „Dąbrówka”) do 50 km alternatywne węzły; „Olszowa” oraz „Dolna”).

GMina w liczbach.png

Potencjał ludzki, rynek pracy

Bezrobocie w gminie Baborów
W gminie dominuje jedna gałąź gospodarki – rolnictwo. Pozostałe gałęzie gospodarki są słabo lub bardzo słabo rozwinięte. Lokalny rynek pracy dysponuje niewielką i stale malejącą liczbą pozarolniczych miejsc pracy. Recesja w gospodarce spowodowała, iż duże zakłady pracy zmuszone zostały do zmniejszania poziomu istniejącego zatrudnienia. O deficycie nowych miejsc pracy świadczy liczba ofert, jaka otrzymał z terenu całego powiatu w 2000 roku Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach. Możliwości rozwojowe w gminie traci również rolnictwo ze względu na brak sprawnie działającego rynku rolnego (m.in. systemu stabilizatorów cen rolnych i żywności), koszty produkcji wynikające m.in. ze struktury gospodarstw i metod gospodarowania oraz dużą konkurencyjność na rynku i bariery popytowe na żywność. Wzrost bezrobocia oraz brak nowych miejsc pracy determinują sytuację ekonomiczną mieszkańców miasta i gminy. Około 1/3 bezrobotnych w mieście i blisko 40% z terenu gminy pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy i utraciła prawo do zasiłku.

Wykaz instytucji

Zakłady przemysłowe w Baborowie:

  • Zakład Usług Komunalnych,
  • Agrol Matejka M. Spółka,
  • Vittera Silos Sp. z o .o.
  • EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
  • PHU Agropol Sp. z o. o

Instytucje edukacyjne:

  • Zespół Szkolno Przedszkolny w Baborowie

Placówki kulturalne:

  • Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie

Na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w mieście
i Gminie Baborów działają:

  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin.

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 15-06-2023 12:18
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 15-06-2023 12:15