Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu

Wybory członków Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Opolu
24 września 2023 r.

 

Izba Rolnicza w Opolu oraz Burmistrz Gminy Baborów zaprasza osoby posiadające czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby do zgłaszania się na kandydatów na członków Okręgowej Komisji w Baborowie.
Członkowie Okręgowej Komisji otrzymają od Izby Rolniczej w Opolu zryczałtowany zwrot kosztów udziału w pracach komisji. Izba przeszkoli komisję oraz wyposaży w niezbędne dokumenty.

Wypełniony formularz zgłoszenia (druk poniżej) prosimy składać w Urzędzie Miejskim w Baborowie najpóźniej do 29 czerwca 2023 roku

PDFFormularz Zgłoszenia Kandydata na członka Komisji Wyborczej.pdf (156,38KB)

 


PDFuchwala nr 1-2023 KR Izb Rolniczych w sprawie szczegółowych zasad i trybu przerprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf (4,12MB)
 

PDFuchwala nr 2-2023 KR Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.pdf (798,64KB)
 

Opublikował(a): Wiesław Kozyra Data publikacji: 20-06-2023 16:30
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 22-06-2023 11:28