Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego”

W związku z uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 9827/2023 z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego” oraz Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego nr 69/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia czternastej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego zapraszam do udziału w konkursie:
Celem konkursu jest promowanie osiągnięć w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych w województwie opolskim, wskazanie najlepszych realizacji oraz promocja projektów urbanistycznych kształtujących wysoką jakość przestrzeni publicznej, a także podniesienie świadomości społecznej w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

W ramach tegorocznego konkursu oceniane będą przedsięwzięcia zrealizowane do 30.06.2023 r. w przestrzeni publicznej miast i wsi województwa opolskiego, polegające m.in. na zagospodarowaniu ogólnodostępnych placów, ulic, parków, terenów rekreacyjnych, budynków użyteczności publicznej lub terenów zdegradowanych z przeznaczeniem ich dla celów publicznych.

Konkurs jest bezpłatny i ma charakter otwarty, ograniczony do realizacji spełniających wymagania regulaminowe (w załączeniu oraz na stronie internetowej: przestrzen.opolskie.pl).

Oceny zgłoszeń konkursowych dokona Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa, działająca w oparciu o Regulamin Konkursu. Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo wyróżnienia.

Konkursowi głównemu towarzyszył będzie Konkurs Internautów, w którym mieszkańcy województwa będą mogli oddać swój głos na realizację zgłoszoną do tegorocznej edycji, jak i do nagrody Perła Przestrzeni 25-lecia.

Lista realizacji zakwalifikowanych do głosowania internautów zostanie opublikowana na początku października br., na stronie internetowej przestrzen.opolskie.pl

Ogłoszenie wyników konkursu planowane jest na listopad br., podczas uroczystości rozdania nagród. Nagroda główna zwana Nagrodą Marszałka Województwa Opolskiego oraz nagroda okolicznościowa – Perła Przestrzeni 25-lecia przyznana będzie inwestorowi najwyżej ocenionego zgłoszenia konkursowego.

Plakat__Ogloszenie_o_konkursie 002.jpeg

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 20-07-2023 15:59
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 21-07-2023 07:29