Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

II EDYCJA PROGRAMU   „CIEPŁE MIESZKANIE”

Burmistrz Gminy Baborów informuje o naborze deklaracji wstępnych uczestnictwa w programie „Ciepłe Mieszkanie” II edycja dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Cel programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na obszarze Gminy Baborów.

Skierowany do: Osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności   lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym oraz Wspólnot Mieszkaniowych 3-7 lokalowych

W ramach przystąpienia do programu osoby fizyczne będą mogły uzyskać dotacje na:

 1. Zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze /woda , pompy ciepła typu powietrze/powietrze , kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie, kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego
 2. Podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła (do węzła cieplnego znajdującego się w budynku).
 3. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z podanego zakresu):
 1. Demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła, budowa nowego komina,
 2. Zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż),
 3. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 4. Wykonanie branżowej dokumentacja projektowej dotyczącej w/w zakresu.

Po przystąpieniu do programu Wspólnoty Mieszkaniowe będą mogły uzyskać dofinansowanie na:

 1. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu),
 2. Zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu,
 3. Zakup i montaż wentylacji mechaniczne z odzyskiem ciepła,
 4. Zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, drzwi/bram garażowych,
 5. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 6. Wykonanie dokumentacji: wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej oraz wymaganych ekspertyz ekologicznych (ornitologicznej i chiropterologicznej).

Termin składania deklaracji: do 8 stycznia 2024 r.

Miejsce składania deklaracji: Urząd Miejski w Baborowie

Referat Administracji i Ochrony Środowiska, pokój nr 8 (parter)

DOCXAnkieta.docx (48,42KB)
DOCXWarunki naboru.docx (58,85KB)

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 23-11-2023 12:55
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 23-11-2023 13:15