Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem: "Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy"

Inauguracja XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”

XVI konkurs plastyczny plakat.jpeg

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Głubczycach serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”. Konkurs jest jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym.

Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz mogą zostać instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich.

Celem konkursu jest między innymi promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z obszarów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym upowszechnianych poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Nadmieniamy, że KRUS prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których założenia powinny znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych, a mianowicie:

1) „Rola rolnika, by upadku unikał”

2) „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”

3) „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”

4) „Rolniku, nie daj się kleszczom!”

5) „Kości i stawy też rolnika sprawy”

6) „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach wiekowych:

- I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;

- II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

Uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez KRUS sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym, popularyzowane w ramach projektu: „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”.

Pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym (w zał.) należy przekazać do Placówki Terenowej KRUS w Głubczycach w nieprzekraczalnym terminie do 5 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu prac do placówki KRUS). Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin, dostępny również na stronie www.gov.pl/krus.

Laureaci konkursu na każdym z jego etapów zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi.

Linki:

PDFRegulamin_konkursu_plastycznego_2024.pdf (558,82KB)
PDFzał.1_konk_plast_formularz_zgłoszeniowy_2024.pdf (440,22KB)

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 04-03-2024 10:35
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 04-03-2024 10:35