Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

OUG w Katowicach Informuje

Szanowni Państwo

Informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 1 i ustawy z dnia 9 czerwca 201 Ir. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2023r., poz. 633 ze zm.), możliwe jest wydobywanie bez koncesji pisaków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiących przedmiot jej prawa własności (użytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez użycia środków strzałowych, nie przekroczy 10m3, w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7-dniowym wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska. Prowadzenie działalności bez wymaganej koncesji albo bez zatwierdzonego albo podlegającego zgłoszeniu projektu robót geologicznych podlega sankcjom zgodnie z art. 140 ustawy prawo geologiczne i górnicze.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach
mgr inż. Roman Sus

Ulotka informacyjna UOG.jpeg

PDFWzór zawiadomienia.pdf (345,87KB)

 

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 27-03-2024 15:26
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 27-03-2024 15:27