Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Projekt Opolskie Pracuje Elastycznie

Projekt WUP „Opolskie pracuje elastycznie”

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie”, który ma na celu wsparcie przedsiębiorców przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia (m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze).

Będzie to realizowane m.in. poprzez:
 szkolenia dla pracodawców z zakresu elastycznych form zatrudnienia (w projekcie możliwe będą także szkolenia dla pracowników w sytuacji zmiany formy i/lub warunków pracy),
 wsparcie analityczno-doradcze w przeprowadzaniu zmian w firmach dot. wdrażania elastycznych form zatrudniania,
 wsparcie w zakresie zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia w oparciu o elastyczne formy zatrudniania (zatrudnienie subsydiowane),
 doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy z zastosowaniem elastycznych form zatrudnienia,
 szkolenia/doradztwo dla członków organizacji pracodawców i pracowników dot. wdrażania i stosowania elastycznych form zatrudnienia.

Projekt jest skierowany  do przedsiębiorców posiadających firmy znajdujące się na terenie województwa opolskiego (siedziba główna lub oddział), a także ich pracowników oraz osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem pracy w oparciu o elastyczne formy.

 Więcej informacji o projekcie uzyskają Państwo pod adresem:  lub telefonicznie 77 44 17 090.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje projekt pn. „Opolskie pracuje elastycznie”, który ma na celu wsparcie przedsiębiorców przyczyniające się do wzmocnienia zasobów rynku pracy i likwidacji przeszkód w zatrudnieniu poprzez wdrożenie elastycznych form zatrudnienia (m.in. takich jak praca zdalna, zatrudnienie przejściowe, job sharing, praca w niepełnym wymiarze).

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 04-07-2024 10:50
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 04-07-2024 10:53