Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DOFINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY BABORÓW

Burmistrz Gminy Baborów informuje, że na wczorajszej Sesji Rady Miejskiej w Baborowie została podjęta Uchwała Nr XV-158/12 z dnia 1 lutego 2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012r.
Osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z elementów pokryć dachowych oraz elewacji zapraszam do zapoznania się z Regulaminem oraz  składania wniosków. Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są poniżej oraz w Urzędzie Miejskim w Baborowie w sekretariacie oraz w pokoju nr 6. Ponadto wszelkie informacje dotyczące dofinansowania   można  uzyskać w Urzędzie Miejskim w Baborowie. Ze względu na konieczność przygotowania wniosku o przyznanie środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu,  wnioski wyrażających chęć skorzystania z dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu przyjmowane będą do dnia 29 lutego 2012r., natomiast o zakwalifikowaniu wniosku decydować będzie kolejność składanych wniosków aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.
Jednocześnie pragnę poinformować, że  zgodnie z otrzymana informacją, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie będzie realizował wniosków indywidualnych na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu
w 2012r.


                            BURMISTRZ GMINY BABORÓW
                                     Elżbieta Kielska

pliki do pobrania:

PDFUchwala-Nr-XV-158-12.pdf (106,29KB)

DOCWNIOSEK o dofinansowanie - azbest.doc (109,00KB)

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 02-02-2012 21:23