Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU NA TERENIE GMINY BABORÓW.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu II konkursowego trybu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestui wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, serdecznie zapraszam osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z elementów pokryć dachowych oraz elewacji do zapoznania się z Regulaminem oraz  składania wniosków.

Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są  w Urzędzie Miejskimw Baborowie w sekretariacie, w pokoju nr 6 oraz na stronie internetowej Gminy Baborów (pod tekstem).  Ze względu na krótki termin składania wniosków  o przyznanie środkówz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  wnioski osób z terenu gminy Baborów wyrażających chęć skorzystania z dofinansowaniado przedmiotowego zadania przyjmowane będą do dnia 15 czerwca 2012r. w Urzędzie Miejskim przy ul. Dąbrowszczaków 2a w Baborowie, natomiast o zakwalifikowaniu wniosku decydować będzie kolejność składanych wniosków aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie informuję, że  aktualnie gmina jest w trakcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu w ramach I konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
Elżbieta Kielska      

 DOCWNIOSEK o dofinansowanie - azbest.doc (113,50KB)

PDFU-RM 186-12.pdf (243,67KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-05-2012 14:58