Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
49157355215995944711438896257454633275010000
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
434514359130918410304156237860351354099138685487164530556501
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
310882244227895289943177427115317914025042581483653665940115
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
212152376918243158481841516346209161848520174231232675727344
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
3222129631198120228579246711504218671
 1. BIP Urząd Miejski w Baborowie - Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 123918
 2. Zapytania ofertowe do 30 000 euro
  Wyświetleń: 52068
 3. Przetargi
  Wyświetleń: 27611
 4. Konkursy
  Wyświetleń: 24213
 5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 21625
 6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 19884
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie BIP
  Wyświetleń: 19579
 8. Rozstrzygnięcia przetargów
  Wyświetleń: 15081
 9. Ogłoszenia Burmistrza Gminy
  Wyświetleń: 14118
 10. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 13843
 11. Konkursy
  Wyświetleń: 10222
 12. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 9933
 13. Nabór ofert
  Wyświetleń: 9890
 14. Dane ogólne
  Wyświetleń: 7218
 15. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 6782
 16. Elżbieta Kielska
  Wyświetleń: 6632
 17. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 6602
 18. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 6371
 19. Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie
  Wyświetleń: 6058
 20. Radni Kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 5807
 21. Oświadczenia majątkowe Sekretarza i Skarbnika
  Wyświetleń: 5685
 22. Oferty pozakonkursowe
  Wyświetleń: 5481
 23. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5437
 24. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014 r.
  Wyświetleń: 5415
 25. Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 5311
 26. Kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 5099
 27. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 5086
 28. Rokowania
  Wyświetleń: 5057
 29. Podatki i opłaty lokalne na 2011 rok
  Wyświetleń: 5001
 30. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 4992
 31. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 4979
 32. Kadencja 2006-2010
  Wyświetleń: 4791
 33. Oświadczenia majątkowe osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych
  Wyświetleń: 4750
 34. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019
  Wyświetleń: 4675
 35. Kontakt z Urzędem dla osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 4585
 36. Oświadczenia majątkowe osób zarządzających spółkami Gminy
  Wyświetleń: 4562
 37. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 4520
 38. Podatki i opłaty lokalne na 2012 rok
  Wyświetleń: 4495
 39. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 4408
 40. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 4393
 41. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 4346
 42. Komisje (stałe) Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 4340
 43. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2002 - 2006
  Wyświetleń: 4140
 44. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 4082
 45. Budżet na 2014 rok
  Wyświetleń: 3974
 46. WZORY FORMULARZY DEKLARACJI PODATKOWYCH
  Wyświetleń: 3904
 47. Ocena oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 3892
 48. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2006 - 2010
  Wyświetleń: 3867
 49. Podatki 2017
  Wyświetleń: 3780
 50. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3771
 51. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów
  Wyświetleń: 3771
 52. Decyzja o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
  Wyświetleń: 3611
 53. Mienie Gminy
  Wyświetleń: 3547
 54. Dzienniki urzędowe wydawane przez Prezesa Rady Ministrów
  Wyświetleń: 3542
 55. Zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego
  Wyświetleń: 3442
 56. Podatki i opłaty lokalne na 2010 rok
  Wyświetleń: 3323
 57. Publicznie dostępny wykaz danych
  Wyświetleń: 3262
 58. Podatki i opłaty lokalne na 2008 rok
  Wyświetleń: 3260
 59. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE OGŁOSZONE NA DZIEŃ 18 LISTOPADA 2012 r.
  Wyświetleń: 3229
 60. PROTOKÓŁ Z XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE Z DNIA 1 lutego 2012
  Wyświetleń: 3196
 61. Wyniki wyszukiwania BIP Baborów
  Wyświetleń: 3054
 62. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 3053
 63. Podatki 2013
  Wyświetleń: 3032
 64. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3031
 65. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE GZG
  Wyświetleń: 3023
 66. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Baborów
  Wyświetleń: 3022
 67. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka dla rodzin członków OSP Baborów oraz mieszkańców miasta do Wrocławia "Lato w OSP"
  Wyświetleń: 3006
 68. Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2986
 69. Budżet 2013
  Wyświetleń: 2968
 70. Projekty protokołów sesyjnych Rady Miejskiej w Baborowie kadencja 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2953
 71. WNIOSKI i FORMULARZE DO POBRANIA
  Wyświetleń: 2851
 72. Organ wykonawczy
  Wyświetleń: 2803
 73. Budżet 2010
  Wyświetleń: 2792
 74. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 2764
 75. Budżet 2011
  Wyświetleń: 2759
 76. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 2743
 77. Budżet 2012
  Wyświetleń: 2720
 78. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 2670
 79. Budżet 2007
  Wyświetleń: 2665
 80. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 2660
 81. Regulacje prawne
  Wyświetleń: 2649
 82. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2648
 83. Budżet 2006
  Wyświetleń: 2646
 84. Projekty aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 2631
 85. Budżet 2008
  Wyświetleń: 2622
 86. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 2575
 87. Budżet 2009
  Wyświetleń: 2569
 88. WYBORY DO SEJMU RP I DO SENATU RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R
  Wyświetleń: 2559
 89. Budżet 2005
  Wyświetleń: 2552
 90. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 2515
 91. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 2504
 92. Sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego
  Wyświetleń: 2489
 93. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE Z SIEDZIBĄ W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 2A REFERENT DS. KADR I ORGANIZACJI 3/4 ETATU
  Wyświetleń: 2445
 94. Oferta realizacji zadania publicznego - Historyczne podobieństwa architektury obiektów i zasobów przyrodniczych Mazur i Wileńszczyzny.
  Wyświetleń: 2442
 95. Konsultacje dotyczące projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 2415
 96. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 2389
 97. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracownika na stanowisko- asystent rodziny
  Wyświetleń: 2377
 98. Uchwały Rady Miejskiej kadencja 2014 - 2018
  Wyświetleń: 2368
 99. Wybory ławników 2015
  Wyświetleń: 2343
 100. Działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 2340
 101. Zapytanie ofertowe dotyczące zlecenia o wartości poniżej 14000 euro - Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 2327
 102. Informacja dla osób głuchoniemych
  Wyświetleń: 2288
 103. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.380.000,00 zł
  Wyświetleń: 2261
 104. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016
  Wyświetleń: 2257
 105. Budżet 2017
  Wyświetleń: 2214
 106. Informacja o wyniku rokowań - działka nr 826 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 2199
 107. Informacja Przewodniczących Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 2166
 108. BURMISTRZ GMINY BABORÓW INFORMUJE
  Wyświetleń: 2164
 109. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 2124
 110. Budżet na 2015 rok
  Wyświetleń: 2121
 111. Lokale użytkowe: przy ul. Raciborskiej 52 o pow. 27,92 m2 i przy ul. Dąbrowaszaków 35 o pow. 37,95 m2
  Wyświetleń: 2101
 112. Podatki 2015
  Wyświetleń: 2095
 113. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na zarządzaniu składowiskiem odpadów
  Wyświetleń: 2092
 114. Ogólnokrajowe referendum zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2036
 115. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2012 rok
  Wyświetleń: 2016
 116. Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1998
 117. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 1984
 118. PRZETARG NIEOGRANICZONY - REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1983
 119. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 1968
 120. Zapytanie ofertowe - „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Tłustomostach”
  Wyświetleń: 1946
 121. Oświata
  Wyświetleń: 1939
 122. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 1921
 123. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1913
 124. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka mieszkańców sołectwa Boguchwałów do Wrocławia
  Wyświetleń: 1903
 125. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1869
 126. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 1809
 127. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 1809
 128. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2009
  Wyświetleń: 1792
 129. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 1777
 130. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 1769
 131. DECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIAW SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 1762
 132. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1755
 133. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 1748
 134. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie
  Wyświetleń: 1736
 135. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Baborów na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1716
 136. Nabór na wolne stanowisko Referent ds. kadr i zatrudnienia ? umowa na czas zastępstwa
  Wyświetleń: 1693
 137. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1672
 138. Wyniki naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 1664
 139. Budżet na 2016 rok
  Wyświetleń: 1659
 140. Przetarg nieograniczony - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 1643
 141. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1634
 142. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 1633
 143. Projekt uchwały sieci szkół podstawowych i gimnazjów
  Wyświetleń: 1611
 144. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji
  Wyświetleń: 1610
 145. otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1601
 146. Odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 1598
 147. Plan zamówień
  Wyświetleń: 1566
 148. ,,Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Baborów?
  Wyświetleń: 1556
 149. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1538
 150. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
  Wyświetleń: 1516
 151. Oferta realizacji zadania publicznego-Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Dziećmarów
  Wyświetleń: 1509
 152. Budżet na 2017 rok
  Wyświetleń: 1500
 153. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. oświaty
  Wyświetleń: 1494
 154. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2011
  Wyświetleń: 1487
 155. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie
  Wyświetleń: 1487
 156. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2008
  Wyświetleń: 1481
 157. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1475
 158. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 1472
 159. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 1470
 160. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1464
 161. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013-2014 rok
  Wyświetleń: 1452
 162. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1448
 163. Ogłoszenie w sprawie umieszczania reklam na budynkach, budowlach i gruntach stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1445
 164. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1443
 165. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Baborowie zarządzone na dzień 4 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1437
 166. Wykaz nieruchomości wyznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 1435
 167. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1434
 168. Wykonanie budżetu 2015
  Wyświetleń: 1428
 169. Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 1419
 170. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1418
 171. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE POWOŁANIA OBODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  Wyświetleń: 1413
 172. Zwolnienia dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
  Wyświetleń: 1402
 173. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne
  Wyświetleń: 1399
 174. KONKURS NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1395
 175. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI - PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 1394
 176. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1367
 177. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1367
 178. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1361
 179. KOMUNIKAT o zmianie nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 1360
 180. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 1357
 181. Budżet 2015
  Wyświetleń: 1354
 182. Przetarg nieograniczony - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000 zł
  Wyświetleń: 1353
 183. wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1353
 184. Wniosek do Sądu o przyznanie prawa pomocy
  Wyświetleń: 1349
 185. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1342
 186. Petycje
  Wyświetleń: 1341
 187. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PRZETARG NIEOGRANICZONY BUDOWA ŚWIETLICY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 1341
 188. KADENCJA 2002-2006 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 1331
 189. Wyniki głosowania do Rady Miejskiej w Baborowie oraz na Burmistrza
  Wyświetleń: 1325
 190. Oferta realizacji zadania publicznego - Organizacja wioski rycerskiej na Dożynkach powiatowo-gminnych w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1323
 191. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2007
  Wyświetleń: 1289
 192. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO KRAKOWA
  Wyświetleń: 1284
 193. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie
  Wyświetleń: 1279
 194. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1279
 195. Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej
  Wyświetleń: 1278
 196. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. inwestycji 0,75 etatu
  Wyświetleń: 1278
 197. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 1273
 198. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1272
 199. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów
  Wyświetleń: 1267
 200. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY REFERENT DS. UTRZYMANIA CZYSTOŚCI i PORZĄDKU W GMINIE
  Wyświetleń: 1265
 201. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 1260
 202. I ROKOWANIA USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 1245
 203. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1244
 204. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 1240
 205. Zamówienia w trybie z wolnej ręki
  Wyświetleń: 1233
 206. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1228
 207. Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 1226
 208. II przetarg nieograniczony na sprzedaż mieszkania do remontu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1217
 209. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na gruntach miasta Baborów oraz wsi Raków, Dziećmarów i Sułków
  Wyświetleń: 1217
 210. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2013 rok
  Wyświetleń: 1216
 211. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 1216
 212. I rokowania na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie( po byłym przedszkolu)
  Wyświetleń: 1215
 213. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1208
 214. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2013 ROKU
  Wyświetleń: 1206
 215. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2013
  Wyświetleń: 1205
 216. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH
  Wyświetleń: 1203
 217. KONKURS - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 1198
 218. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1194
 219. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1194
 220. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1193
 221. !!!SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ!!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 1190
 222. Ogłoszenie o sprzedaży używanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1185
 223. Budżet 2014
  Wyświetleń: 1183
 224. informacje ogólne
  Wyświetleń: 1180
 225. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1178
 226. Podatki 2016
  Wyświetleń: 1175
 227. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Zastępca Kierownika USC
  Wyświetleń: 1174
 228. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1171
 229. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZ GMINY - ZASTĘPSTWO
  Wyświetleń: 1169
 230. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1169
 231. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1166
 232. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ - PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 1166
 233. Informacje i uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyświetleń: 1164
 234. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1157
 235. NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1154
 236. BUDŻET GMINY BABORÓW NA 2005 ROK.
  Wyświetleń: 1153
 237. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA STANOWISKO PRZEZESA ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1151
 238. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2005
  Wyświetleń: 1151
 239. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 1144
 240. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE ? DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 1144
 241. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baborowie
  Wyświetleń: 1144
 242. KOMUNIKAT W SPRAWIE SPISÓW WYBORCÓW - UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW
  Wyświetleń: 1142
 243. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólne działania - sposób na integrację mieszkańców Księżego Pola
  Wyświetleń: 1142
 244. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1141
 245. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony
  Wyświetleń: 1140
 246. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2012 r.
  Wyświetleń: 1139
 247. ZARZĄDZENIE BURMISTRZ DOTYCZACE ZMIAN W REGULAMINIE ORGANIZACYJNYM URZĘDU
  Wyświetleń: 1139
 248. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 1136
 249. KADENCJA 2002-2006 - ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2004
  Wyświetleń: 1126
 250. Zapytanie ofertowe - "Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Suchej Psinie"
  Wyświetleń: 1126
 251. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2007 rok
  Wyświetleń: 1124
 252. Dług publiczny 2015
  Wyświetleń: 1118
 253. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki zasobami gminy
  Wyświetleń: 1117
 254. 2010
  Wyświetleń: 1114
 255. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2010 rok
  Wyświetleń: 1114
 256. Przetarg nieograniczony - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 1114
 257. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzednicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 1112
 258. Informacja o składzie i funkcjach w obwodowych komisjach ds. referendum
  Wyświetleń: 1108
 259. Przetarg nieograniczony - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 1102
 260. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2014
  Wyświetleń: 1102
 261. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 1098
 262. 2007
  Wyświetleń: 1096
 263. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2010
  Wyświetleń: 1096
 264. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy - zastępstwo
  Wyświetleń: 1094
 265. KADENCJA 2010-2014-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2012
  Wyświetleń: 1091
 266. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 1091
 267. 2011
  Wyświetleń: 1088
 268. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury i Sportu w Baborowie
  Wyświetleń: 1088
 269. 2008
  Wyświetleń: 1087
 270. Plan Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 1086
 271. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Krynicy Morskiej
  Wyświetleń: 1084
 272. OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH Działka nr 826-1 ul. Krakowska 2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1084
 273. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 1083
 274. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Wrocławia
  Wyświetleń: 1082
 275. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 1081
 276. Wyniki wyborów w ponownym głosowaniu na Burmistrza
  Wyświetleń: 1075
 277. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1074
 278. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH:3/4 ETATU
  Wyświetleń: 1073
 279. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.:REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 1073
 280. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: "Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa)
  Wyświetleń: 1072
 281. NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH PRZY NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011
  Wyświetleń: 1071
 282. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1070
 283. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1069
 284. Oferta realizacji zadania publicznego - Zimowe spotkanie w Stajni na warszawskiej
  Wyświetleń: 1066
 285. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE REFERENT DS. INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ
  Wyświetleń: 1065
 286. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 1063
 287. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 1061
 288. II przetarg nieograniczony na sprzedaż działki pod garaż na ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 1061
 289. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1061
 290. Rozstrzygniecie przetargu na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej nr 390/1 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1061
 291. 2009
  Wyświetleń: 1058
 292. REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1057
 293. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Baborów, miejscowość Dziećmarów
  Wyświetleń: 1055
 294. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 1055
 295. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 1050
 296. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2014
  Wyświetleń: 1050
 297. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1048
 298. Dług publiczny
  Wyświetleń: 1046
 299. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERACH I GRANICACH OBWODÓW GŁOSOWANIA
  Wyświetleń: 1045
 300. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2011 roku.
  Wyświetleń: 1045
 301. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok
  Wyświetleń: 1042
 302. Przetarg nieograniczony - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 1041
 303. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 1041
 304. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1614/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 1041
 305. Budowa fermy krów w Langowie o łącznej obsadzie powyżej 210 DJP
  Wyświetleń: 1040
 306. 2006
  Wyświetleń: 1039
 307. INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 1038
 308. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 1035
 309. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - Dz. nr 151, 196 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 1035
 310. GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE PRZEZ WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 1033
 311. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-3 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 1033
 312. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Baborowie - ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 1031
 313. POSTANOWIE DOTYCZĄCE POWOŁANIA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 1030
 314. Przetarg nieograniczony - Modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1030
 315. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Boguchwałów, Sucha Psina, Czerwonków i Dzielów
  Wyświetleń: 1028
 316. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 1027
 317. Ogloszenie o sprzedazy lokalu mieszkalnego dla najemcy przy ul. Dabrowszczaków 1 m2 w Baborowie
  Wyświetleń: 1024
 318. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. kadr i zatrudnienia
  Wyświetleń: 1024
 319. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY URZĘDNICZE W UM BABORÓW - REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 1022
 320. Obwieszczenie OKW we Wrocławiu o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 12
  Wyświetleń: 1022
 321. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 1021
 322. KADENCJA 2006-2010-ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2006
  Wyświetleń: 1020
 323. Zasady konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 1020
 324. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
  Wyświetleń: 1019
 325. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1019
 326. DZIAŁKANR 1242/6 O POW. 0,9627HA Z TEGO DO DZIERŻAWY 15,60 M2
  Wyświetleń: 1018
 327. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 1016
 328. Ogłoszenie o II turze wyborów na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 1014
 329. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 2014 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 1013
 330. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 1008
 331. Ogłoszenie V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 1003
 332. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2018
  Wyświetleń: 1002
 333. SPRAWOZDANIE Z DOTACJI ZA ii PÓŁROCZE 2012 R.
  Wyświetleń: 1001
 334. I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek
  Wyświetleń: 1000
 335. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 1000
 336. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 999
 337. oferta realizacji zadania publicznego - Nasza mała ojczyzna - sposób na promowanie naszej gminy
  Wyświetleń: 999
 338. OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Baborów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP na grumtach miasta Baborów oraz wsi Dzielów, Raków, Księże Pole i Tłustomosty
  Wyświetleń: 998
 339. Oferta realizacji zadania publicznego - Bieszczady miejscem i sposobem na integrację
  Wyświetleń: 998
 340. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 998
 341. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 998
 342. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka krajoznawcza do Złotego Stoku
  Wyświetleń: 997
 343. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 996
 344. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 364/4 , obręb Babice, ogłoszonego na dzień 30 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 994
 345. DZIAŁKI NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 991
 346. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA II PÓŁROCZE 2011
  Wyświetleń: 991
 347. Rozstrzygnięcie II przetargu na zbycie lokalu użytkowego na ul. Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 990
 348. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka nożna
  Wyświetleń: 990
 349. INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ O ZGŁASZANIU KANDYDATÓW DO OKW NR W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 989
 350. 2012
  Wyświetleń: 988
 351. UCHWAŁY MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 988
 352. Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego "Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Zakopanego"
  Wyświetleń: 987
 353. ZARZĄDZENIE NR OW-41-11 BURMISTRZA GMINY BABORÓW Z DNIA 05 SIERPNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 987
 354. III przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości - DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 985
 355. Oferta realizacji zadania publicznego - IV Turniej piłki nożnej OLDBOY 2014
  Wyświetleń: 984
 356. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE CZERWONKOWA
  Wyświetleń: 984
 357. Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy OKW na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 981
 358. Skład Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie gminy Baborów
  Wyświetleń: 980
 359. Działka nr 753 położona w Baborowie przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 978
 360. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY- WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 976
 361. DOSTAWA OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 974
 362. oferta realizacji zadania publicznego- wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Tłustomosty do Ustronia
  Wyświetleń: 967
 363. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ NR 193-2 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 965
 364. PRZETARG NIEOGRANICZONY - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 965
 365. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2015 roku
  Wyświetleń: 964
 366. Obwieszczenie w sprawie podziału gminy Baborów na okręgi wyborcze, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  Wyświetleń: 964
 367. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 964
 368. DZIAŁKA NR 353/1 O POWIERZCHNI 0,1271HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 963
 369. Oferta realizacja zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 963
 370. Zapytanie ofertowe "Doposażenie placów zabaw"
  Wyświetleń: 963
 371. Informacja o składach i funkcjach w obwodowych komisjach wyborczych
  Wyświetleń: 962
 372. LOKALE MIESZKALNE DLA NAJEMCY UL GŁUBCZYCKA I POWSTAŃCOW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 962
 373. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W BABOROWIE REFERENT DS. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ORAZ SPRAW OBRONNYCH : 1/4 ETATU.
  Wyświetleń: 962
 374. NOWY NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO- UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 962
 375. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2011 rok
  Wyświetleń: 960
 376. Wyniki otwartego konkursu - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 956
 377. Zapytanie ofertowe "Modernizacja placu zabaw"
  Wyświetleń: 956
 378. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd do Kina 3D mieszkańców z Tłustomostów i Langowa
  Wyświetleń: 955
 379. Osoby upoważnione do wydawania decyzji
  Wyświetleń: 955
 380. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 955
 381. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN. ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 955
 382. Informacja o rozstrzygnięciu przetargów
  Wyświetleń: 954
 383. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 953
 384. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 953
 385. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 952
 386. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 951
 387. KONKURS - Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 950
 388. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa
  Wyświetleń: 950
 389. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 950
 390. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rowoju sportu
  Wyświetleń: 948
 391. Wykaz niruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 948
 392. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 947
 393. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 946
 394. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 946
 395. PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY -DZIERŻAWA DZIAŁKI BABORÓW UL.KUROCZKINA
  Wyświetleń: 945
 396. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG OGRANICZONY
  Wyświetleń: 944
 397. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 152 O POW. 1,3800 HA
  Wyświetleń: 943
 398. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SUŁKOWIE I DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 943
 399. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 940
 400. 2014
  Wyświetleń: 939
 401. Oferta realizacji zadania publicznego - Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 939
 402. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 938
 403. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
  Wyświetleń: 937
 404. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2012
  Wyświetleń: 937
 405. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 933
 406. I przetarg nieograniczony - działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 931
 407. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 2 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 931
 408. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 931
 409. I przetarg nieograniczony - działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 930
 410. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 214 POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 930
 411. Rozstrzygnięcie naboru ofert - I półrocze 20014 r. - piłka nożna
  Wyświetleń: 930
 412. Oferta realizacji zadania publicznego - Integracja mieszkańców Osiedli Północ - Południe pod hasłem: Wszystkie Dzieci nasze są
  Wyświetleń: 929
 413. Przetarg nieograniczony - sprzedaż lokalu mieszkalnego
  Wyświetleń: 929
 414. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 926
 415. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 922
 416. Druki do pobrania
  Wyświetleń: 921
 417. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W DZIEĆMAROWIE NR BUDYNKU 83
  Wyświetleń: 919
 418. KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W OPOLU II Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2012 R.
  Wyświetleń: 919
 419. Ogłoszenie o przyjęciu MPZP dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 919
 420. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 918
 421. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW - 29 SIEPRNIA 2011
  Wyświetleń: 918
 422. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 917
 423. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwijania sportu w II półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 915
 424. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (część działki nr 137/4 pod garaż w Baborowie)
  Wyświetleń: 915
 425. 18 LUTEGO 2008 - NABÓR NA STANOWISKO MŁODSZY REFERENT W REFERACIE FINANSOWO-BUDŻETOWYM
  Wyświetleń: 914
 426. I przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż budynku mieszkalnego do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 914
 427. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dz. nr 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 913
 428. INFORMACJA O UKONSTYTUOWANIU SIĘ SKŁADU MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 913
 429. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 O W RAKOWIE
  Wyświetleń: 913
 430. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY ZADANIA PN.: DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO FRAKCJI 0 - 31,5 I 0 - 63 MM O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 2 375,00 TON Z PRZEZNACZENIEM NA MODERNIZACJĘ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO
  Wyświetleń: 913
 431. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 131/1 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 911
 432. OGŁOSZENIE O PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - BABORÓW ul KOŚCIUSZKI 3a I 40-LECIA
  Wyświetleń: 910
 433. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 roku
  Wyświetleń: 909
 434. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW-DZIAŁKA NR 136 w KSIĘŻE POLU
  Wyświetleń: 908
 435. Wyniki naboru - podinspektor ds. gospodarki przestrzennej, podinspektor ds. funduszy unijnych
  Wyświetleń: 908
 436. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 907
 437. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont szatni sportowej na stadionie miejskim
  Wyświetleń: 906
 438. DZIAŁKA NR 214 O POW. 0,1219HA POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 903
 439. DZIAŁKA NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 903
 440. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 182 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 903
 441. 22 PAŹDZIERNIKA 2008 - NABÓR NA STANOWISKO SAMODZIELNY REFERENT DS. FINANSOWYCH-KASJER W GMINNYM ZESPOLE OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE
  Wyświetleń: 902
 442. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2009 rok
  Wyświetleń: 902
 443. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów
  Wyświetleń: 902
 444. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 901
 445. OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012
  Wyświetleń: 900
 446. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW DZIAŁKA 576-14 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 900
 447. OBWIESZCZENIA OKREGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOLU
  Wyświetleń: 899
 448. Pomoc publiczna 2014
  Wyświetleń: 899
 449. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 6 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 898
 450. Komunikat w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 895
 451. I przetarg nieograniczony - działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 893
 452. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 893
 453. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 892
 454. Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Gminy Baborów
  Wyświetleń: 892
 455. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP I
  Wyświetleń: 892
 456. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 7 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 891
 457. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 891
 458. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 890
 459. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 890
 460. Budowa pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 889
 461. I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DZIAŁKA NR 132-1 PRZY UL.KRAKOWSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 887
 462. oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy z Tłustomost i Langowa aktywnie spędzają czas
  Wyświetleń: 887
 463. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 887
 464. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 886
 465. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 885
 466. Pomoc publiczna 2013
  Wyświetleń: 884
 467. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok
  Wyświetleń: 884
 468. Zapytanie ofertowe - Budowa placu zabaw przy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego przy ul. Opawskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 884
 469. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI 193-3 ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM GARAŻOWYMW SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 882
 470. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 5
  Wyświetleń: 882
 471. Informacje dla wyborców - druki, wzory dokumentów
  Wyświetleń: 880
 472. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY SPRZEDAŻ DZIAŁKI 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 879
 473. UCHWAŁA NR 5 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BABOROWIE W SPRAWIE POWOŁANIA OKW W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 878
 474. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW WYDANE W ROKU 2015
  Wyświetleń: 878
 475. Modernizacja Ludowego Domu Strażaka w Suchej Psinie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 877
 476. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy - dzialka nr 72/1 w Rakowie zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 877
 477. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr BDR.6733.2.3014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 876
 478. Oferta realizacji zadania publicznego - Wspólny wyjazd do Wisły - sposób na integrację
  Wyświetleń: 876
 479. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 876
 480. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż działki w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 875
 481. 2013
  Wyświetleń: 872
 482. Konkurs na Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 871
 483. ZARZADZENIE W SPRAWIE WYZNACZENIA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA CELÓW GŁOSOWANIA KORESPONENCYJNEGO
  Wyświetleń: 869
 484. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.: REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 868
 485. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 867
 486. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1286/1 w Baborowie przy ul. 40-lecia PRL
  Wyświetleń: 867
 487. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 866
 488. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 865
 489. Oferta realizacji zadania publicznego - Bawmy sie na wesoło
  Wyświetleń: 865
 490. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 865
 491. NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 778,779 POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 861
 492. I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DWÓCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W BABOROWIE:
  Wyświetleń: 860
 493. !!!WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ !!! dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont świetlicy wiejskiej w Rakowie
  Wyświetleń: 859
 494. I przetarg nieograniczony - działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 859
 495. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 4
  Wyświetleń: 858
 496. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 858
 497. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA I USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 856
 498. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2012r.
  Wyświetleń: 855
 499. I przetarg nieograniczony - działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 854
 500. KOMUNIKAT w sprawie przyznania numerów list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 853
 501. Projekt rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok
  Wyświetleń: 853
 502. DZIAŁKA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 852
 503. LOKAL MIESZKALNY POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. MONIUSZKI 15/3
  Wyświetleń: 852
 504. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ? DOTYCZY ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA UDZIELENIE I OBSŁUGĘ KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
  Wyświetleń: 852
 505. DZIAŁKA NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 769/2 O POW. 0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 851
 506. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 851
 507. Oferta realizacji zadania publicznego - Mieszkańcy Sołectwa Tłustomosty w miasteczku Twinpigs rodzinnym parku rozrywki
  Wyświetleń: 850
 508. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - loka lmieszkalny dla najemcy przy ul. Wiejskiej 11/2
  Wyświetleń: 850
 509. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 353/1 O POW 0,1271 HA ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM, LOKALIZACJA DZIEĆMARÓW
  Wyświetleń: 849
 510. I ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35 i ul. Raciborskiej 52
  Wyświetleń: 848
 511. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. infrastruktury komunalnej
  Wyświetleń: 848
 512. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Gminy Baborów (dz. nr.463/15 w Baborowie)
  Wyświetleń: 848
 513. Zapytanie ofertowe-Ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 848
 514. Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 847
 515. Informacja o wynikach naboru - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 845
 516. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko referent ds. utrzymanie czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 845
 517. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 845
 518. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa i remont ul. Wiejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 845
 519. Informacje o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 844
 520. oferta realizacji zadania publicznego-obchody Ochrony Przeciwpożarowej połączone z Dniem Strażaka w Księżym Polu
  Wyświetleń: 844
 521. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY LOKALE MIESZKALNE BABORÓW UL POWSTAŃCÓW 75 - 7 i 8
  Wyświetleń: 844
 522. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Rozbudowa obiektu świetlicy wiejskiej o zaplecze sanitarno-techniczne- Dzielów
  Wyświetleń: 843
 523. Obwieszczenie w sprawie dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 843
 524. BURMISTRZ GMINY BABORÓW ZAWIADAMIA O WYDANIU DECYZJI NR BDR.6733.2.2012 DOTYCZĄCEJ BUDOWY NOWYCH PUNKTÓW ŚWIETLNYCH NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 841
 525. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA STANOWISKO REFERENT DS. POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
  Wyświetleń: 840
 526. Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach
  Wyświetleń: 840
 527. Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów glosowania
  Wyświetleń: 839
 528. KONKURS NA USŁUGI OPIEKUŃCZE SPECJALIZOWANE ŚWIADCZONE PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE WYMAGAJĄCYCH OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ I PALIATYWNEJ I USŁUGI REHABILITACYJNE ŚWIADCZONE PRZEZ FIZYKOTERAPEUT
  Wyświetleń: 838
 529. II PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 131/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE UL KRAKOWSKA
  Wyświetleń: 837
 530. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 837
 531. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap III
  Wyświetleń: 837
 532. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Baborowie ul. Głubczycka
  Wyświetleń: 836
 533. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki pod budowę garażu na ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 835
 534. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie projektu Budżetu Gminy Baborów na 2008 rok
  Wyświetleń: 835
 535. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 834
 536. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 834
 537. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY
  Wyświetleń: 833
 538. Druk oferty i sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 832
 539. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 832
 540. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 831
 541. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 831
 542. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 769-2 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 830
 543. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ulicy Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 829
 544. Dług publiczny
  Wyświetleń: 828
 545. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 828
 546. Zgłaszanie członków do Obwodowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 828
 547. ZMIANA DO NABORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 827
 548. Osoby Zarządzające Spółkami Gminy
  Wyświetleń: 826
 549. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 lutego 2014 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 825
 550. PRZETARG NIEOGRANICZONY- REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE - ETAP II
  Wyświetleń: 825
 551. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW - DZIAŁKA NR 76-2 W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 825
 552. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE PN.: REMONT DROGI W LANGOWIE - DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 824
 553. OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 872-2
  Wyświetleń: 823
 554. Sprawozdanie z rozlicznia dotacji przyznanych w II półroczy 2013 r.
  Wyświetleń: 823
 555. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenie miasta Baborów- części dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 823
 556. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 3
  Wyświetleń: 822
 557. Wykaz nieruchomości działiki nr 390-1 i 270 położone w Dziećmarowie oraz diałka 81-3 w Sułkowie przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 822
 558. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 4 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 820
 559. Oferta realizacji zadania publicznego - Cykl wyjazdów rekreacyjno - szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 820
 560. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 881.000,00 zł
  Wyświetleń: 820
 561. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów na rok 2013
  Wyświetleń: 819
 562. Oferta realizacji zadania publicznego - Zawody sportowo - pożarnicze oraz festyn rodzinny w Rakowie
  Wyświetleń: 818
 563. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 249 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 817
 564. Informacje o posiedzeniach Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 816
 565. nowa podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 815
 566. Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie OKW dla przeprowadzenia Wyborów Uzupełniających do Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 814
 567. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 814
 568. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz lokalu użytkowego w baborowie, przy ul.Dabrowszczaków 1 a
  Wyświetleń: 813
 569. OBWIESZCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 812
 570. DZIAŁKA OZNACZONA NR 29/1 O POW. 0,6288 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 811
 571. I przetarg nieograniczony - działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 810
 572. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ NR 433/1 W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 810
 573. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny mieszkańców z sołectwa Tłustomosty
  Wyświetleń: 810
 574. WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ -PRZETARG NIEOGRANICZONY WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 810
 575. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na sprzedaż działki nr 1401/18 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 809
 576. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokale nr 7 i 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 809
 577. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY -06-11-2012 ROK
  Wyświetleń: 809
 578. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W TŁUSTOMOSTACH NR 34
  Wyświetleń: 808
 579. LOKAL MIESZKALNY NR 3 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 807
 580. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH DO REMONTU NR 7 i NR. 8NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 806
 581. ZARZĄDZENIE NR 165-12 WOJEWODY OPOLSKIEGO Z DNIA 1 WRZEŚNIA W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 806
 582. Informacja w sprawie spisów wyborców
  Wyświetleń: 805
 583. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI ZABUDOWANEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 804
 584. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA NR 632/19 POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 804
 585. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 804
 586. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 804
 587. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY - BABORÓW UL.POWSTAŃCÓW DZIAŁKA NR 463-15
  Wyświetleń: 804
 588. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. pozyskiwania i rozliczania funduszy zewnętrznych
  Wyświetleń: 803
 589. INFORMACJA O PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆI POŁOŻONE W BABOROWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKI NR 51/3, 51/4 i 51/8
  Wyświetleń: 802
 590. LOKAL MIESZKALNY NR 2 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW
  Wyświetleń: 802
 591. Rozstrzygnięcie III przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 802
 592. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 800
 593. NIERUCHOMOŚĆ NR 308 O POW. 0,0149HA, POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 800
 594. Roztrzygnięcie przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 800
 595. Skład Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 800
 596. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy(Dzielów)
  Wyświetleń: 800
 597. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ulicy Dąbrowszczaków 35 i Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 799
 598. Informacja w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 799
 599. LOKAL O INNYM PRZEZNACZENIU, USYTUOWANY W BUDYNKU POŁOŻONYM W DZIECMAROWIE, NR DZIAŁKI 418 O POW. 0,1600 HA
  Wyświetleń: 799
 600. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 HA POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 799
 601. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaz działki pod zabudowę garażem na ul. Glubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 799
 602. Statut Gminy
  Wyświetleń: 799
 603. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE OZNACZONE W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 359 I NR 360 POŁOŻONE W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 797
 604. Rozstrzygnięcie naboru - I półrocze 2013 - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 797
 605. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów( część działki nr 1743/3 w Baborowie)
  Wyświetleń: 797
 606. PRZETARG NA NIERUCHOMOŚĆ NR 338/1 POŁOŻONĄ W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 796
 607. Przetarg nieograniczony - Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 796
 608. Zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia na terenie Gminy Baborów wyborów na posłów do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 796
 609. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 338/1 O POWIERZCHNI 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 795
 610. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA OZNACZONA NR 308 O POW. 0,0149 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 794
 611. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-Raków działka nr 422/6
  Wyświetleń: 794
 612. Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 20 października 2014, godz. 9:00, dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina
  Wyświetleń: 793
 613. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- dzialka nr 1382/2 w Baborowie, przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 793
 614. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych : ? etatu
  Wyświetleń: 792
 615. Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 792
 616. IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA ZBYCIE LOKALI MIESZKALNYCH NR 7 i NR. 8 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 791
 617. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 141/79 POŁOŻONA W DZIELOWIE
  Wyświetleń: 791
 618. Rozstrzygnięcie przetargów na sprzedaż działki nr 364/5 w Babicach i 1401/9 w Baborowie na ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 791
 619. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW
  Wyświetleń: 791
 620. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO DO REMONTU NR 8 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 790
 621. Wynik otwartego konkursu Ofert na realizację zadania Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów w 2012 roku
  Wyświetleń: 790
 622. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 5 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 789
 623. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL DĄBROWSZCZAKÓW 1
  Wyświetleń: 789
 624. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 789
 625. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI NR BDR-6733-3-2012 KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 789
 626. Rozstrzygnięcie przetargów ogłoszonych na dzień 6 czerwca 2011 roku na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 789
 627. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚC POŁOŻONĄ W RAKOWIE OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 394/2
  Wyświetleń: 788
 628. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE - REFERENT DS. KADR I ZATRUDNIENIA
  Wyświetleń: 788
 629. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadani apublicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 788
 630. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny mieszkańców Księże Pole, Czerwonków i Sucha Psina do Wisły
  Wyświetleń: 788
 631. NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 67/1 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 787
 632. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 3 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 786
 633. Informacja o wyniku rokowań
  Wyświetleń: 786
 634. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 786
 635. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 24 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 786
 636. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW -DZIAŁKA NR 253 W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 786
 637. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 785
 638. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 6 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 784
 639. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 784
 640. LOKAL MIESZKALNY NR 3 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTANCÓW 75
  Wyświetleń: 784
 641. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
  Wyświetleń: 784
 642. I przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 783
 643. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ OZNACZONEJ NR 126-1 W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 783
 644. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU NR 5 NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 782
 645. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 70 , obręb Sułków, ogłoszonego na dzień 27 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 782
 646. NIERUCOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW.0,0670 HA
  Wyświetleń: 782
 647. SPRAWOZDANIE Z ROZLICZENIA DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2012
  Wyświetleń: 782
 648. Wyjasnienia do treści SIWZ - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 782
 649. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 3 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 781
 650. Lokal mieszkalny w Dziećmarowie położony na działce nr 418
  Wyświetleń: 781
 651. Ogłoszenie ws. sprzedaży płyt chodnikowych
  Wyświetleń: 781
 652. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 780
 653. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGU -NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 779
 654. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2015 r.
  Wyświetleń: 779
 655. NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA OZNACZONA NR 245/2 O POW. 0,2233 HA
  Wyświetleń: 779
 656. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 779
 657. Wykaz nieruchomości do dzierżawy
  Wyświetleń: 779
 658. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa świetlicy - Dzielów
  Wyświetleń: 778
 659. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 777
 660. Ogloszenie II przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul.Dabrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 777
 661. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Rewitalizacja parku miejskiego w Baborowie
  Wyświetleń: 777
 662. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i zatrudnienia - stanowisko na zastępstwo
  Wyświetleń: 776
 663. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 776
 664. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i Gminy Baborów - częśc działki nr 576/16 w Baborowie
  Wyświetleń: 776
 665. !!!OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 775
 666. LOKAL MIESZKALNY NR 4 POŁOZONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 775
 667. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 259 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 774
 668. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO BRZEGU
  Wyświetleń: 774
 669. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 774
 670. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - SPRZEDAŻ LOKALU NR 4 PRZY UL POWSTAŃCOW 75
  Wyświetleń: 773
 671. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA LOKAL MIESZKALNY DO REMONTU BABORÓW UL. POWSTAŃCÓW 75 NR 6
  Wyświetleń: 773
 672. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 773
 673. BURMISTRZ GMINY BABORÓW OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
  Wyświetleń: 772
 674. Informacja o wyieszeniu ogloszenia o I ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 262/4 sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 772
 675. Przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego na ul. Powstańców
  Wyświetleń: 772
 676. I przetarg ustny ograniczony-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 770
 677. INFORMACJA O PRZETARGACH OGŁOSZONYCH NA DZIEŃ 26 WRZEŚNIA 2011 r.
  Wyświetleń: 770
 678. Obwieszczenie w sprawie inwestycji celu publicznego - BDR.6733.1.2014
  Wyświetleń: 770
 679. Wyniki otwartego konkursu - Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania
  Wyświetleń: 770
 680. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 826/1 O POW 0,5500 HA ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM NIECZYNEJ SZKOŁY, LOKALIZACJA: W BABOROWIE PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 2
  Wyświetleń: 769
 681. Wykaz nieruchomosci przeznaczonej do dziarżawy na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 769
 682. Budowa fermy krów w Langowie
  Wyświetleń: 768
 683. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do organów samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 768
 684. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ? URZĘDNICZE- REFERENT DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I INWESTYCJI ? PEŁNY ETAT
  Wyświetleń: 768
 685. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA
  Wyświetleń: 768
 686. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy ( dz. nr 443 w Baborowie)
  Wyświetleń: 768
 687. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE- REFERENT DS UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZADKU W GMINIE
  Wyświetleń: 767
 688. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 767
 689. NIERUCHOMOŚC NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 766
 690. NIIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 104/3 POŁOŻONA W KSIĘŻYM POLU
  Wyświetleń: 766
 691. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 766
 692. INFORMACJA O WYWIESZENIU OBWIESZCZEŃ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 765
 693. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 765
 694. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY -LOKAL UŻYTKOWY W BABOROWIE ul. KOŚCIUSZKI 3a Z DZIAŁKĄ
  Wyświetleń: 764
 695. Informacja o wynikach konkursu nt: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców z terenu gminy Baborów
  Wyświetleń: 763
 696. Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 763
 697. Oferta realizacji zadania publicznego- Uroczystość św. Floriana związana z przekazaniem pojazdu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 763
 698. Rozstrzygnięcie przetargów z dnia 29 czerwca 2011 r. na zbycie nieruchomości:
  Wyświetleń: 763
 699. ZAWIADOMIENIEO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN. REMONT DROGI W LANGOWIE DZIAŁKA NR 10/7
  Wyświetleń: 763
 700. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 762
 701. NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE OZNACZONE NR 51/3, 51/4, 51/8 O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 4,7140 HA POŁOŻONE W BABOROWIE
  Wyświetleń: 761
 702. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 761
 703. Drugie obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 760
 704. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 132/1 O POW. 0,0606 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 760
 705. NIERUCHOMOŚĆ NIEZABUDOWANA OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 249 O POW. 0,0526 POŁOŻONA W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 760
 706. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 2
  Wyświetleń: 760
 707. WYNIKI WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIJESKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA DZIEN 18 LISTOPADA 2012
  Wyświetleń: 760
 708. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2012r
  Wyświetleń: 758
 709. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 338/1 O POW. 0,0465 HA POŁOŻONA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 758
 710. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w Baborowie przy ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 758
 711. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 757
 712. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ W DZIEĆMAOWIE OZNACZONEJ NR 390/1
  Wyświetleń: 757
 713. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze referent ds. kadr i organizacji : ? etatu
  Wyświetleń: 755
 714. Informacja w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych
  Wyświetleń: 755
 715. LOKAL MIESZKALNY NR 6 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. POWSTAŃCÓW 75
  Wyświetleń: 755
 716. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 177 O POW. 0,3701 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE.
  Wyświetleń: 755
 717. Ogłoszenie w sprawie sprzedaży płyt chodnikowych stanowiących własność Gminy Baborów
  Wyświetleń: 753
 718. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta i gminy Baborów
  Wyświetleń: 753
 719. LOKAL MIESZKALNY NR 5 POŁOŻONY W BABOROWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 13
  Wyświetleń: 752
 720. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 04 marca 2014 roku na zbycie nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 752
 721. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE PRZY UL. 40-LECIA PRL.
  Wyświetleń: 752
 722. Obwieszczenie o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 751
 723. LOKAL MIESZKALNY NR 2 NA UL.POWSTAŃCÓW W BABOROWIE POŁOŻONY NA DZIAŁCE NR 769/3 O POWIERZCHNI 0,1691 HA
  Wyświetleń: 750
 724. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów
  Wyświetleń: 750
 725. Rozstrzygniecie III przetargu na sprzedaz działki 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 750
 726. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Unowocześnienie bazy oświatowej Zespołu Szkół w Baborowie - termomodernizacja ul. Opawska 19a w m. Baborów
  Wyświetleń: 750
 727. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP I
  Wyświetleń: 750
 728. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 749
 729. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaz nieruchomości niezabudowanej w baborowie na ul. Glubczyckiej
  Wyświetleń: 749
 730. ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU DZIAŁKA NR 175/5 POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 749
 731. Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 748
 732. Rozstrzygnięcie przetargu ogłoszonego na dzień 30.06.2011 r. na najem lokalu użytkowego przy ul. Raciborskiej 52 w Baborowie.
  Wyświetleń: 748
 733. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul.Opawskiej 4/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 747
 734. I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NIEZABUDOWANEJ NR 390-1 W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 746
 735. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONE NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 746
 736. III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY W SPRAWIE SPRZEDAŻY DZIAŁKI OZNACZONEJ NR 826-1 KM.3
  Wyświetleń: 746
 737. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2014
  Wyświetleń: 746
 738. Obwieszczenie z dnia 23.04.2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 746
 739. Zarządzenie w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
  Wyświetleń: 746
 740. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TRESCIĄ
  Wyświetleń: 745
 741. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 744
 742. Apel Państwowej Komisji Wyborczej wraz z wnioskiem o udostępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 743
 743. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 743
 744. Obwieszczenie w sprawie obsadzenia mandatu radnego bez głosowania
  Wyświetleń: 743
 745. V PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - DZIAŁKA NR 249 WTŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 743
 746. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW DZIAŁKA Nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 743
 747. Informacja o wynikach konkursu na świadczenie usług dla osób niewidomych i słabowidzących
  Wyświetleń: 742
 748. OGŁOSZENIE - o naborze wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 742
 749. SPRZEDAŻ UDZIAŁU W DZIAŁCE NR 473/7 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 742
 750. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY-DZIAŁKA 357-12 W BABOROWIE PRZY UL. SZKOLNEJ
  Wyświetleń: 742
 751. Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. inwestycji liniowych
  Wyświetleń: 741
 752. Budżet 2016
  Wyświetleń: 740
 753. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci niezabudowanej w Sułkowie
  Wyświetleń: 740
 754. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 739
 755. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 872/2 O POW. 0,0370 HA- SPRZEDAŻ UDZIAŁU W WYSOKOSCI 3/6 CZĘŚCI.
  Wyświetleń: 738
 756. Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego
  Wyświetleń: 738
 757. II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W SUCHEJ PSINIE, STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 262-2
  Wyświetleń: 737
 758. NABÓR OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W II PÓŁROCZU 2013 R.
  Wyświetleń: 737
 759. OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 737
 760. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu na ul.Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 737
 761. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Dziećmarowie 92 i w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52.
  Wyświetleń: 736
 762. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 736
 763. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 182 O POW. 0,0670 HA POŁOŻONA W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 735
 764. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej nr 1339 w Baborowie przy ul.Głubczyckiej
  Wyświetleń: 735
 765. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 735
 766. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 735
 767. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 769-2 O POW.0,3505 HA POŁOŻONA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 734
 768. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)
  Wyświetleń: 733
 769. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W I PÓŁROCZU 2012 ROKU
  Wyświetleń: 733
 770. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O PRZYJĘCIU DOKUMENTU WYMAGAJĄCEGO UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA I O MOŻLIWOŚCIACH ZAPOZNANIA SIĘ Z JEGO TREŚCIĄ
  Wyświetleń: 731
 771. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN. BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE
  Wyświetleń: 730
 772. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35.
  Wyświetleń: 729
 773. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA W SPRAWIE INFORMACJI O NUMERZE I GRANICACH OKRĘGU GŁOSOWANIA ORAZ WYZNACZONEJ SIEDZIBIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ DLA PRZEPROWADZENIA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE ZARZĄDZONYCH NA 18 LISTOPADA 2012 ROKU
  Wyświetleń: 729
 774. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu na ul. Powstańców w Baborowie
  Wyświetleń: 729
 775. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów Kwiatowa) - Etap I
  Wyświetleń: 729
 776. Oferta realizacji zadania publicznego-spotkanie integracyjne mieszkańców w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 728
 777. Rozstrzygnięcie naboru - II półrocze 2013 r. - upowszechnianie i rozwój sportu
  Wyświetleń: 728
 778. OGŁOSZENIE - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów
  Wyświetleń: 727
 779. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONĄ DO SPRZEDAŻY
  Wyświetleń: 726
 780. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 725
 781. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
  Wyświetleń: 724
 782. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE- BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ Z KOMPLEKSOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY.
  Wyświetleń: 724
 783. Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 723
 784. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 422/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 723
 785. DOTYCZY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO DLA ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTY W GMINIE BABORÓW
  Wyświetleń: 722
 786. UCHWAŁY DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 722
 787. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 722
 788. Wykonanie budżetu 2016
  Wyświetleń: 722
 789. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków oraz przebudowa przepomopwni ścieków w Langowie
  Wyświetleń: 721
 790. nformacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Baborowie
  Wyświetleń: 721
 791. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 19 GRUDNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ GARAZEM POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 721
 792. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 720
 793. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NUMEREM 245/2 O POW. 0,2233 HA POŁOŻONA W CZERWONKOWIE ZABUDOWANA BUDYNKIEM GOSPODARCZYM
  Wyświetleń: 720
 794. Rozstrzygnięcie V przetargu na sprzedaz mieszkania Nr 7 do remontu przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 718
 795. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚC GMINY BABORÓW WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - 12-09-2011
  Wyświetleń: 718
 796. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - FIGLORAJ SALA ZABAW DLA DZIECI Z SOŁECTWA TŁUSTOMOSTY
  Wyświetleń: 717
 797. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI
  Wyświetleń: 717
 798. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGÓW Z DNIA 14 LIPCA 2011 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI.
  Wyświetleń: 717
 799. ROZSTRZYGNIĘCIE NABORU OFERT W II PÓŁROCZU 2012
  Wyświetleń: 717
 800. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 717
 801. NABÓR OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA I ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY BABORÓW W I PÓŁROCZU 2013
  Wyświetleń: 716
 802. OGŁOSZENIE z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie unieważnienia III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 716
 803. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem garażowym w Sułkowie
  Wyświetleń: 716
 804. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 27 SIERPNIA 2012 NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W SUŁKOWIE
  Wyświetleń: 716
 805. INFORMACJA O ROSTRZYGNIECIU PRZETARGÓW DOTYCZY: DZIAŁKI NR 394/1 POŁOŻONEJ W RAKOWIE, DZIAŁKI NR 98 POŁOŻONEJ W CZERWONKOWIE, DZIAŁKI NR 249 POŁOŻONEJ W TŁUSTOMOSTACH, DZIAŁKI NR 131/1 POŁOŻONEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 715
 806. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA NIERUCHOMOŚĆ POŁOŻONĄ W TŁUSTOMOSTACH OZNACZONĄ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW JAKO DZIAŁKA NR 433/1
  Wyświetleń: 715
 807. NIERUCHOMOŚĆ ZAGRODOWA, ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM OZNACZONA NR 353/1 O POW. 0,1271 HA, POŁOŻONA W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 715
 808. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 715
 809. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 715
 810. Budżet 2016
  Wyświetleń: 714
 811. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGÓW NA NIERUCHOMOŚCI : DZIAŁKĘ NR 826/1 POŁOŻONĄ W BABOROWIE, DZIAŁKĘ NR 353/1 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE, DZIAŁKĘ NR 214 POŁOŻONĄ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 714
 812. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 714
 813. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 1329/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 714
 814. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 713
 815. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 304 w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 713
 816. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 713
 817. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja obiektów świetlic wiejskich w Księżym Polu i Czerwonkowie
  Wyświetleń: 712
 818. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 711
 819. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 711
 820. KONSULTACJE W SPRAWIE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BABORÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DZIAŁAJĄCYM NA JEJ TERENIE NA LATA 2013-2014
  Wyświetleń: 710
 821. Informacja o pełnionych dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 709
 822. Ogłoszenie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż gruntu rolnego w Suchej Psinie o pow. 1,4101 ha
  Wyświetleń: 709
 823. Burmistrz Gminy Baborów ogłasza I ustny przetrag nieograniczony na działkę 375/1 Czerwonków
  Wyświetleń: 708
 824. IV USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DZIAŁKĘ NR 182 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 708
 825. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: REMONT DROGI GMINNEJ NR 108764 W RAKOWIE
  Wyświetleń: 708
 826. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 707
 827. Rozstrzygniecie przetargu na działke nr 51/7 w Baborowie i działke 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 707
 828. I ustny przetarg nieograniczonym na sprzedaż działki nr 406/1 - sołectwo Sucha Psina
  Wyświetleń: 706
 829. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY -LOKAL PRZY UL KOŚCIUSZKI 3 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 706
 830. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 406/1, obręb Sucha Psina, ogłoszonego na dzień 18 września 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 705
 831. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 394/6, obręb Raków, ogłoszonego na dzień 23 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 705
 832. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część działki 817/12 o pow.0,0016ha w Baborowie
  Wyświetleń: 705
 833. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMIN. GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 704
 834. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 703
 835. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 703
 836. Rozstrzygnięcie II przetargu na sprzedaż działki zabudowanej garażem w Sułkowie
  Wyświetleń: 703
 837. Sprawozdanie z rozliczenia dotacji przyznanych w I półroczu 2014 r.
  Wyświetleń: 703
 838. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaz działki niezabudowanej w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 701
 839. Rozstrzygniecie V przetargu na sprzedaż lokalu mieszkaniowego nr 8 przy ul. Powstańców 75
  Wyświetleń: 701
 840. OGŁOSZENIE II PRZETYARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO DOTYCZY SPRZEDAŻY DZIAŁKI NR 175/5 O POW 0,1230HA POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE
  Wyświetleń: 700
 841. obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ws ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.4.2014
  Wyświetleń: 698
 842. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 27/4 , obręb Księże-Pole, ogłoszonego na dzień 29 października 2014, godz. 9:00.
  Wyświetleń: 697
 843. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 696
 844. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI WYZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - NIERUCHOMOŚC ZABUDOWANA W SUCHEJ PSINIE
  Wyświetleń: 696
 845. INFORMACJA O WYNIKACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2013 ZADAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI W MIEJSCU ZAMIESZKANIA PODOPIECZNYCH OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 695
 846. Rozstrzygnięcie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działaki zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 695
 847. Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniosionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji farmy wiatrowej
  Wyświetleń: 695
 848. Informacja o wywieszeniu obwieszczenia nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 694
 849. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu o innym przeznaczeniu w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 693
 850. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.3.2014
  Wyświetleń: 691
 851. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 690
 852. Oferta organizacji pozarządowej - LZS PIAST Raków
  Wyświetleń: 690
 853. Ogłoszenie II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1339 o pow.0,1022 w Baborowie
  Wyświetleń: 690
 854. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -REMONT ULICY NOWEJ W BABOROWIE ETAP II
  Wyświetleń: 690
 855. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 136 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 688
 856. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 688
 857. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont mostu w Dzielowie
  Wyświetleń: 688
 858. Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu zbiorników gazu płynnego na działce nr 190 w Dzielowie
  Wyświetleń: 687
 859. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 686
 860. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ OPAŁU DO KOTŁOWNI ADMINISTROWANYCH PRZEZ GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU W BABOROWIE W SEZONIE GRZEWCZYM 2010/2011
  Wyświetleń: 686
 861. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 685
 862. Uchwała PKW w sprawie listy kandydatów na Prezydenta RP w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 685
 863. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. POWSTAŃCÓW W BABOROWIE
  Wyświetleń: 684
 864. Imformacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie oraz o pełnionych dyżurach
  Wyświetleń: 683
 865. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 683
 866. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 683
 867. Oferta organizacji pozarządowej - MUKS Jedynka Baborów
  Wyświetleń: 683
 868. Rozstrzygnięcie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Dabrowszczaków 1 a w Baborowie
  Wyświetleń: 682
 869. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki (łąki) w Baborowie
  Wyświetleń: 682
 870. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomosc zabudowaną przy ul. Powsatńców 73 w Baborowie
  Wyświetleń: 681
 871. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONANIE ZADANIA PN.:ZAKOŃCZENIE REMONTU DROGI GMINNEJ W RAKOWIE
  Wyświetleń: 681
 872. Ogłoszenie III przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 680
 873. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 679
 874. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 679
 875. II ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2/B
  Wyświetleń: 678
 876. Zarządzenie Nr OW-244/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 678
 877. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 677
 878. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 676
 879. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.
  Wyświetleń: 676
 880. PRZETARG NIEOGRANICZONY - Dostawa i montaż znaków drogowych oraz urządzeń ruchu drogowego w ramach realizacji I etapu zadania pn.: Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  Wyświetleń: 676
 881. OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYW. NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 674
 882. Rozstrzygnięcie I ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży działki nr 375/1, obręb Czerwonków, ogłoszonego na dzień 11 lipca 2014 godz. 9:00
  Wyświetleń: 674
 883. Oferta organizacji pozarządowej - Mostowiacy
  Wyświetleń: 673
 884. Rozstrzygnię cie przetargu z dnia 10 maja 2013r. na zbycie nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym do remontu w Boguchwalowie
  Wyświetleń: 670
 885. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont dróg gminnych w Baborowie (ul. Szkolna, Stawowa, Róży Wiatrów, Kwiatowa) - Etap II
  Wyświetleń: 670
 886. OBWIESZCZENIE o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 669
 887. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.1.2015
  Wyświetleń: 669
 888. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - działka nr 1309/37 w Baborowie
  Wyświetleń: 669
 889. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 669
 890. Informacja o zakwalifikowanych osobach do I przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 667
 891. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 413 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 665
 892. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 6 grudnia 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 665
 893. I ustny przetarg nieograniczony na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 664
 894. NIERUCHOMOŚĆ OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTÓW NR 1316 O POW. 0,0933 HA POŁOŻONA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW
  Wyświetleń: 664
 895. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 664
 896. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 15 KWIETNIA 2013 R. NA ZBYCIE LOKALU O INNYM PRZEZNACZENIU POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 664
 897. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 7 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 663
 898. Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 8 do remontu przy ul.Powstańców 75 w Baborowie
  Wyświetleń: 663
 899. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2015 r. - piłka siatkowa
  Wyświetleń: 663
 900. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Rakowa - działka nr 394/6
  Wyświetleń: 663
 901. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 4 LUTEGO 2013 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 662
 902. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 662
 903. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz działki zabudowanej garazem w Sułkowie
  Wyświetleń: 661
 904. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 661
 905. Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, w wyborach
  Wyświetleń: 659
 906. Ogłoszenie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków a 1
  Wyświetleń: 658
 907. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa świetlicy wiejskiej z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczyty
  Wyświetleń: 658
 908. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu pn.:"Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dzielowie o zaplecze sanitarno - techniczne"
  Wyświetleń: 658
 909. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Księże Pole
  Wyświetleń: 657
 910. Wykaz nieruchomosci do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Raciborskiej 34
  Wyświetleń: 657
 911. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKA NR 872-2 ZABUDOWANA BUDYNKIEM MIESZKALNYM- 12-09-2011
  Wyświetleń: 654
 912. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 654
 913. OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI KOŃCZĄCEJ POSTĘPOWANIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO-KSIĘŻE POLE
  Wyświetleń: 653
 914. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 23 listopada 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 653
 915. Rozstrzygnięcie I przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej przeznaczonej pod budowę garażu w Baborowie przy ul. Kolejowej
  Wyświetleń: 652
 916. Informacja na temat wyników przetargów na najem lokali użytkowych przy ulicy Raciborskiej nr 52 i ulicy Raciborskiej 54 w Baborowie
  Wyświetleń: 648
 917. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego BDR.6733.2.2014
  Wyświetleń: 646
 918. Informacja o rozstrzygnięciu I przetargu ograniczonego na zakup działki nr 262/4 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 644
 919. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 817/12 o pow.0,0098ha w Baborowie
  Wyświetleń: 643
 920. DOTYCZY OGŁOSZENIA BURMISTRZA GMINY BABORÓW O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUN. I KIERUNKÓW ZAGOSPO. PRZESTRZE. GMINY OBEJMUJĄCEGO OBSZAR W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY BABORÓW ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOW.
  Wyświetleń: 639
 921. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania Remont świetlicy wiejskiej z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy w Dziećmarowie
  Wyświetleń: 638
 922. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż działki nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 636
 923. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 9 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM JEDNORODZINNYM POŁOŻONYM W BABOROWIE UL. POWSTAŃCÓW NR 73 .
  Wyświetleń: 636
 924. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 17 LIPCA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W DZIEĆMAROWIE
  Wyświetleń: 636
 925. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-lokal mieszkalny na ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 633
 926. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki na ul. Stawowej w Baborowie
  Wyświetleń: 632
 927. nowaROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU Z DNIA 4 MARCA 2013r. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ BUDYNKIEM MIESZKALNYM DO REMONTU POŁOŻONEJ W BOGUCHWAŁOWIE podstrona (wpisz swoją nazwę nagłówka)
  Wyświetleń: 631
 928. ROZSTRZYGNIECIE PRZETARGU Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W BABOROWIE, PRZY UL. GŁUBCZYCKIEJ
  Wyświetleń: 631
 929. Oferta organizacji pozarzadowej - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 630
 930. Negocjacje stawki czynszowej za 1 m2 na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 629
 931. Informacja o wyniku I przetargu ograniczonego-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 627
 932. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstaja odpady komunalne, znajdujacych się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 627
 933. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 134 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 624
 934. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 620
 935. ROZSTRZYGNIĘCIE III PRZETARGU Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2012 R. NA ZBYCIE LOKALU MIESZKALNEGO NR 7 DO REMONTU NA UL. POWSTAŃCÓW 75 W BABOROWIE
  Wyświetleń: 620
 936. Informacja o wynikach konkursu nt: Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie(...)2016
  Wyświetleń: 619
 937. Komunikat ARR dot. składania wniosków o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego
  Wyświetleń: 618
 938. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 618
 939. Oferta organizacji pozarządowej - OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 615
 940. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 333/2 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 612
 941. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 611
 942. Nabór na Dyrektora ZSP Baborów 02.11.2016
  Wyświetleń: 610
 943. Oferta realizacji zadania publicznego - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
  Wyświetleń: 609
 944. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 608
 945. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO ALTERNATYWNE FORMY SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU
  Wyświetleń: 607
 946. Oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza w Beskid Żywiecki
  Wyświetleń: 606
 947. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 376/1 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 606
 948. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 135 w Księżym Polu
  Wyświetleń: 604
 949. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wyświetleń: 604
 950. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji celu publicznego nr UNI.6733.3.2015
  Wyświetleń: 603
 951. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki 1286/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 602
 952. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO-PROFILAKTYKA NA SPORTOWO -09-01-2012
  Wyświetleń: 600
 953. Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 600
 954. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 597
 955. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE, ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY BABORÓW
  Wyświetleń: 597
 956. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - REALIZACJA ZADANIA STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY W TŁUSTOMOSTACH
  Wyświetleń: 595
 957. Postanowienie Komisarza Wyborczego o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Baborowie
  Wyświetleń: 595
 958. Rozstrzygnięcie naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w okresie od września do listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 595
 959. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TURNIEJ 1/8 MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE SIATKOWEJ KADETÓW
  Wyświetleń: 594
 960. Spotkania dotyczące rewitalizacji miasta Baborów
  Wyświetleń: 593
 961. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 591
 962. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargu pn: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, znajdujące się na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 591
 963. OFERTA WYCOFANA- RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 590
 964. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - MUKS JEDYNKA W BABOROWIE
  Wyświetleń: 589
 965. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 386/2
  Wyświetleń: 589
 966. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCEICZKA DO OPOLA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 588
 967. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 588
 968. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO CHORZOWA
  Wyświetleń: 587
 969. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 585
 970. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO -WYCIECZKA DO KRASIEJOWA -JURAPARK
  Wyświetleń: 583
 971. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 582
 972. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2015 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dziećmarów
  Wyświetleń: 580
 973. Dług publiczny 2016
  Wyświetleń: 578
 974. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/7 w Baborowie
  Wyświetleń: 578
 975. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 577
 976. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)
  Wyświetleń: 577
 977. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 576
 978. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY WE LWOWIE
  Wyświetleń: 573
 979. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 573
 980. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA DO TRÓJMIASTA
  Wyświetleń: 572
 981. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WSPÓŁNY WYJZAD DO WISŁY SPOSÓB NA INTEGRACJE I AKTYWIZACJĘ
  Wyświetleń: 570
 982. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -OSP KSIĘZE POLE
  Wyświetleń: 570
 983. OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - REMONT DRÓG GMINNYCH W BABOROWIE (UL. SZKOLNA, STAWOWA, RÓŻY WIATRÓW, KWIATOWA) - ETAP II
  Wyświetleń: 570
 984. Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 570
 985. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działki Nr 134/3, 134/4 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 570
 986. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PROWADZENIE SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W PIŁCE NOŻNEJ
  Wyświetleń: 567
 987. Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na dz. nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 566
 988. Oferta realizacji zadanai publicznego - OSP w Baborowie
  Wyświetleń: 564
 989. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA MOSZNA BIERKOWICE ŁOSIÓW
  Wyświetleń: 564
 990. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE W RAKOWIE
  Wyświetleń: 562
 991. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę działki nr 632/19 w Baborowie
  Wyświetleń: 561
 992. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OBÓZ SPORTOWO-REKREACYJNY KRYNICA MORSKA
  Wyświetleń: 557
 993. Oferta realizacji zadania publicznego- Aktywnie spędzany czas w sołectwie Tłustomosty
  Wyświetleń: 557
 994. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 556
 995. I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej pod budowę garażu na ul. Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 554
 996. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - STOWARZYSZENIE MOSTOWIACY -16-01-2012
  Wyświetleń: 554
 997. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 554
 998. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta i Gminy Baborów- część działki nr 817/42 o pow. 0,0015 ha.
  Wyświetleń: 552
 999. Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostały zarządzone na dzień 25 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 551
 1000. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 551
 1001. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 544
 1002. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 541
 1003. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - WARSZATY ARCHEOLOGICZNE RYCZYN DLA MŁODZIEZY Z TŁUSTOMOSTOMOSTÓW I LANGOWA
  Wyświetleń: 539
 1004. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.6.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 536
 1005. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 535
 1006. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WUJAZD EDUKACYJNY DO MYSŁOWIC i RUD WIELKICH
  Wyświetleń: 528
 1007. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania II oraz III piętra budynku Domu Pomocy Społecznej w Baborowie
  Wyświetleń: 526
 1008. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.3015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 521
 1009. Oferta realizacji zadania publicznego - Halowa Liga Piłki Nożnej o Puchar Klubu Cukrownik
  Wyświetleń: 520
 1010. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO -WSPÓLNY WYJAZD DO WROCŁAWIA SPOSÓB NA INTEGRACJĘ MIESZKAŃCÓW SOŁECTW :BABICE-BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 518
 1011. Ogłoszenie o II przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 516
 1012. Zarządzenie Nr OW-293/14 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 516
 1013. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 515
 1014. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 514
 1015. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 511
 1016. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ WYJAZD EDUKACYJNY DO WROCŁAWIA
  Wyświetleń: 510
 1017. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - TRZYDNIOWY WYJAZD EDUKACYJNO -TURYSTYCZNY OSP KSIĘŻE -POLE
  Wyświetleń: 507
 1018. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 506
 1019. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn: " Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 505
 1020. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 504
 1021. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 502
 1022. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - OSP SUCHA PSINA ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ - 16.01.2012
  Wyświetleń: 499
 1023. OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ - RELIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO - ROLA SPORTOWEGO TRYBU ŻYCIA W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ ŚLADAMI JANA PAWŁA II WYJAZD EDUKACYJNO - REKREACYJNY WADOWICE - KRAKÓW
  Wyświetleń: 490
 1024. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 487
 1025. Oferta realizacji zadania publicznego-Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kotliny Kłodzkiej
  Wyświetleń: 486
 1026. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny przy ul. Głubczyckiej w Baborowie
  Wyświetleń: 484
 1027. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej 2017
  Wyświetleń: 477
 1028. Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 476
 1029. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 475
 1030. Budowa i przebudowa ulicy Wiejskiej w Baborowie wraz z kanalizacją deszczową
  Wyświetleń: 473
 1031. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części działki 1242 w Baborowie
  Wyświetleń: 471
 1032. Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji nr UNI.6733.6.2015 kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 466
 1033. Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 462
 1034. Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta”
  Wyświetleń: 462
 1035. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVIII Sesja -25.10.2016r.
  Wyświetleń: 461
 1036. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenie Gminy Baborów- dz.nr 176 w Babicach
  Wyświetleń: 459
 1037. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 459
 1038. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Tłustomostach na działce nr 6/7 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przepompownią na istniejącym kolektorze kanalizacyjnym
  Wyświetleń: 457
 1039. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 454
 1040. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 451
 1041. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów- część dz. nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 451
 1042. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 450
 1043. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi jaką jest ocena sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta z realizacji zadania pn. "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Baborowa z udziałem społeczności miasta"
  Wyświetleń: 447
 1044. Wyjaśnienia nr 2 do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 444
 1045. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6
  Wyświetleń: 443
 1046. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 442
 1047. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 439
 1048. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 439
 1049. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 439
 1050. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 439
 1051. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 437
 1052. Informacji o wyniku postępowania konkursowego
  Wyświetleń: 428
 1053. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. kadr i zatrudnienia - na zastępstwo
  Wyświetleń: 425
 1054. Rozstrzygnięcie przetargu-działka nr 1743/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 425
 1055. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 423
 1056. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 421
 1057. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- części dz.nr.137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 419
 1058. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzialka zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 417
 1059. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 415
 1060. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 414
 1061. Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem w Rakowie.
  Wyświetleń: 413
 1062. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 408
 1063. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody Jubileuszu 70-lecia MGKS "Cukrownik"
  Wyświetleń: 407
 1064. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 407
 1065. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 404
 1066. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 404
 1067. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów - część dz. nr 1383/5 przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 403
 1068. Zapytanie ofertowe na opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badania wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 400
 1069. Oferta realizacji zadania publicznego - Rola aktywnego trybu życia w profilaktyce uzależnień - cykl wyjazdów rekreacyjno-szkoleniowych na krytą pływalnię w Kietrzu
  Wyświetleń: 396
 1070. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 396
 1071. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części działki 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 395
 1072. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym - lokal uzytkowy przy ul. Dabrowszczaków 1a w Baborowie
  Wyświetleń: 393
 1073. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 392
 1074. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 390
 1075. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym na dzierżawę działek(łąki) w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 389
 1076. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część z działki nr 485/11 przy ul. Rynek 2a
  Wyświetleń: 389
 1077. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54
  Wyświetleń: 388
 1078. Pomoc publiczna 2015
  Wyświetleń: 388
 1079. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 387
 1080. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 386
 1081. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 385
 1082. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Dotyczy zadania pn.: „Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej”
  Wyświetleń: 385
 1083. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 384
 1084. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 381
 1085. Przebudowa drogi powiatowej nr 1276O Czerwonków-Kietrz
  Wyświetleń: 381
 1086. Informacja Przewodniczacego Komisji Budzetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 377
 1087. Oferta realizacji zadania publicznego - Festyn rodzinny "Już mamy wakacje"
  Wyświetleń: 377
 1088. Oferta realizacji zadania publicznego - Mikołajki w Tłustomostach
  Wyświetleń: 377
 1089. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - częsci z działki nr 1382/2 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 377
 1090. Informacja Przew. Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 376
 1091. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 375
 1092. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. wykonania usługi polegającej na przeprowadzeniu działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 374
 1093. Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na najem komunalnego lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 2
  Wyświetleń: 374
 1094. Informacja o rozstrzygnięciu przetargu- nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 372
 1095. Ogłoszenie o I przetargu nieograniczonym-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 371
 1096. Ogłoszenie o I rokowaniach-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 371
 1097. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 370
 1098. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 367
 1099. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 1410 w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków
  Wyświetleń: 365
 1100. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 364
 1101. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 362
 1102. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Powstańców, ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 362
 1103. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 361
 1104. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 360
 1105. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 359
 1106. Nabór ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu na terenie gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 358
 1107. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW - dz nr 137/4 w Baborowie
  Wyświetleń: 358
 1108. Ogłoszenie -I rokowania nieograniczone działka 872/1 w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 356
 1109. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 353/3 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 355
 1110. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Przebudowa dróg gminnych - ul. Rzemieślników i ul. 40-lecia PRL w Baborowie
  Wyświetleń: 355
 1111. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 353
 1112. Ogłoszenie o odwołaniu ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci stanowiacych działki nr 1192,1194,1195,1196,1197 w Baborowie
  Wyświetleń: 353
 1113. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 350
 1114. Informacja o wyniku II rokowań-Babice działka nr 72
  Wyświetleń: 350
 1115. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1227/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 350
 1116. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka zabudowana budynkiem przy ul. Raciborskiej 85
  Wyświetleń: 350
 1117. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2016 roku
  Wyświetleń: 348
 1118. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Świerczewskiego 1B/5
  Wyświetleń: 348
 1119. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY POŁOŻONEJ W BABICACH
  Wyświetleń: 348
 1120. Informacja o wyniku udzielenia zamówienia dot. opracowania pytań do ankiety ogólnej oraz przeprowadzenie badań wśród mieszkańców Baborowa na temat Rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 347
 1121. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy - część dz. nr 1242/6 o pow.0,0242 ha w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 347
 1122. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2016
  Wyświetleń: 344
 1123. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci zabudowanej w Rakowie
  Wyświetleń: 344
 1124. Ogłoszenie o I rokowaniach - dz.nr 72/1 zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 343
 1125. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 1191 w Baborowie
  Wyświetleń: 342
 1126. Ogłoszenie o II rokowaniach nieograniczonych na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 339
 1127. Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie działań partycypacyjnych w ramach procesu opracowywania lokalnego programu rewitalizacji Miasta Baborów
  Wyświetleń: 338
 1128. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  Wyświetleń: 337
 1129. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 336
 1130. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu rewitalizacji społecznej
  Wyświetleń: 336
 1131. Oferta realizacji zadania publicznego - Wyjazd integracyjny do Wrocławia - OSP Dziećmarów
  Wyświetleń: 334
 1132. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 333
 1133. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 423 w Rakowie
  Wyświetleń: 328
 1134. Nabór ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania i rozwijania sportu na I półrocze 2017 r.
  Wyświetleń: 328
 1135. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 326
 1136. Zarządzanie wybranymi składnikami majątku jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim
  Wyświetleń: 325
 1137. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na dowozie dzieci z terenu Gminy Baborów
  Wyświetleń: 324
 1138. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - cz.dz. nr 1242/ o pow.0,0055 ha w Baborowie
  Wyświetleń: 324
 1139. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2016 r.
  Wyświetleń: 324
 1140. Informacja o wyniku II rokowań - Babice działka nr 71
  Wyświetleń: 322
 1141. Usługi opiekuńcze specjalizowane świadczone przez pielęgniarki w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej i usługi rehabilitacyjne świadczone przez fizykoterapeutę (..)2017
  Wyświetleń: 320
 1142. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 319
 1143. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 353/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 318
 1144. Oferta realizacji zadania publicznego - Zakopane integracja różnych pokoleń OSP Sucha Psina
  Wyświetleń: 318
 1145. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 315
 1146. Oferta realizacji zadania publicznego - Obchody jubileuszu 70-lecia LZS SOKÓŁ BOGUCHWAŁÓW
  Wyświetleń: 315
 1147. Oferta realizacji zadania publicznego - Eko-Logika
  Wyświetleń: 314
 1148. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł."
  Wyświetleń: 314
 1149. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 311
 1150. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 311
 1151. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2014 ROKU
  Wyświetleń: 311
 1152. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 463 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 310
 1153. Oferta realizacji zadania publicznego- Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
  Wyświetleń: 310
 1154. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 387/2 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 309
 1155. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 451 w Suchej Psinie
  Wyświetleń: 309
 1156. Ogłoszenie o III przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 307
 1157. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz.1242/6 przy ul. Raciborskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 307
 1158. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 72 w Babicach
  Wyświetleń: 305
 1159. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 301
 1160. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU
  Wyświetleń: 301
 1161. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 300
 1162. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 300
 1163. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 298
 1164. Oferta realizacji zadania publicznego - Kazimierz, Sandomierz - Królewskim szlakiem
  Wyświetleń: 298
 1165. Informacja o wyniku I rokowań- Raków, działka nr 72/1 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 297
 1166. Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic w mieście Baborów
  Wyświetleń: 295
 1167. Ogłoszenie o przetargu pn: "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.118.267,00 zł"
  Wyświetleń: 294
 1168. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1227/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 293
 1169. Informacja o wyniku przetargu na część działki nr 1242/6 w Baborowie
  Wyświetleń: 293
 1170. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki przy ul. Raciborskiej 85 w Baborowie
  Wyświetleń: 292
 1171. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 292
 1172. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- częśc dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 292
 1173. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 291
 1174. Wyjaśnienia do treści SWIZ - "Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo."
  Wyświetleń: 290
 1175. Oferta realizacji zadania publicznego- Wyjazd integracyjny do ZOO i DinoParku w Ostrawie
  Wyświetleń: 288
 1176. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 286
 1177. Oferta realizacja zadania publicznego - Organizacja Halloween w Księżym Polu
  Wyświetleń: 285
 1178. Oferta realizacji zadania publicznego- Obchody Dnia Strażaka połączone z uroczystością poświęcenia pojazdu OSP w Księżym Polu
  Wyświetleń: 285
 1179. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym-działka nr 1403/9 w Baborowie
  Wyświetleń: 285
 1180. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 463/15 przy ul. Powstańców
  Wyświetleń: 283
 1181. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 282
 1182. Informacja o wyniku przetargu-działka nr 71 w Babicach
  Wyświetleń: 282
 1183. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.1.2016
  Wyświetleń: 282
 1184. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. o pow. 0,1628 ha z dz. nr 865/12
  Wyświetleń: 282
 1185. Oferta realizacji zadania publicznego - OSP nie tylko do pożaru
  Wyświetleń: 280
 1186. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baborów- część z dz. 1242/6 w Baborowie, dz. nr 253 w Boguchwałowie, dz. nr 200/5 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 280
 1187. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 279
 1188. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1406/2 w Baborowie
  Wyświetleń: 275
 1189. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1406/2 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 274
 1190. Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 272
 1191. Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 w Sułkowie
  Wyświetleń: 272
 1192. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 272
 1193. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 271
 1194. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dziarżawy- część dz. 1242/6, 485/5 w Baborowie
  Wyświetleń: 271
 1195. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 270
 1196. Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2016 r.
  Wyświetleń: 270
 1197. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - części z dz. nr 485/11
  Wyświetleń: 270
 1198. Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  Wyświetleń: 268
 1199. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1252/1 położona w Baborowie
  Wyświetleń: 268
 1200. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 267
 1201. Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu na dzierżawę części działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 266
 1202. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej- XVII Sesja -22.09.2016r.
  Wyświetleń: 265
 1203. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym- działka zabudowana budynkiem do rozbiórki w Baborowie
  Wyświetleń: 265
 1204. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 265
 1205. Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach
  Wyświetleń: 264
 1206. Ogłoszenie o III przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie
  Wyświetleń: 264
 1207. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/9 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 263
 1208. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 261
 1209. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (części dz. 1242/5 i 463/15 w Baborowie
  Wyświetleń: 261
 1210. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW – część działki nr 576/16, 632/28
  Wyświetleń: 261
 1211. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 260
 1212. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 260
 1213. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 1242/6 przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 259
 1214. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 257
 1215. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 257
 1216. Informacja o wyniku IV przetargu - nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie
  Wyświetleń: 256
 1217. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 255
 1218. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 255
 1219. Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 254
 1220. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 254
 1221. Oferta Realizacji Zadania Publicznego Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
  Wyświetleń: 253
 1222. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 253
 1223. Wykaz nieruchomości do sprzedaży- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 253
 1224. Informacja o wyniku przetargu - lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 252
 1225. Informacja o zamiarze zawarca umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 252
 1226. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 252
 1227. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/8 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 251
 1228. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 355/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 251
 1229. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu- lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 247
 1230. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.4.2015
  Wyświetleń: 247
 1231. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  Wyświetleń: 241
 1232. Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 241
 1233. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1192 w Baborowie
  Wyświetleń: 241
 1234. Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 238
 1235. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka w Baborowie zabudowana budynkiem do rozbiórki
  Wyświetleń: 237
 1236. Ogłoszenie o I rokowaniach nieograniczonych-lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1A w Baborowie
  Wyświetleń: 237
 1237. Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VII nabór- 2016
  Wyświetleń: 235
 1238. Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu-lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 234
 1239. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 234
 1240. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.6.2016
  Wyświetleń: 232
 1241. Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 232
 1242. Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 230
 1243. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  Wyświetleń: 230
 1244. Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 229
 1245. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1746 w Baborowie
  Wyświetleń: 229
 1246. Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego na wykonaie zadania: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 1511 w miejscowości Baborów
  Wyświetleń: 228
 1247. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1 a w Baborowie ( po policji)
  Wyświetleń: 228
 1248. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.5.2016
  Wyświetleń: 226
 1249. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 225
 1250. Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie
  Wyświetleń: 225
 1251. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a
  Wyświetleń: 223
 1252. Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  Wyświetleń: 223
 1253. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86A
  Wyświetleń: 222
 1254. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokale mieszkalne dla najemców przy ul. Rynek 2a/3 i Rynek 2/1 w Baborowie
  Wyświetleń: 221
 1255. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 220
 1256. Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego - Sulków 86 B
  Wyświetleń: 220
 1257. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- dz. nr 1747, 1746, 1338/7; część z dz. nr 1242/6
  Wyświetleń: 220
 1258. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania nr UNI.6733.5.2015
  Wyświetleń: 219
 1259. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego do remontu położonego w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 217
 1260. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie
  Wyświetleń: 213
 1261. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 212
 1262. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz.dz. nr 1743/3 w Baborowie przy ul. Głubczyckiej
  Wyświetleń: 210
 1263. Informacja o wyniku III przetargu - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie
  Wyświetleń: 209
 1264. Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 207
 1265. Informacja o wyniku I przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 355/1 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 206
 1266. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr > UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 203
 1267. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1745 w Baborowie
  Wyświetleń: 202
 1268. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1747 w Baborowie
  Wyświetleń: 200
 1269. Informacja o wyniku II przetargu - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 196
 1270. Informacja o wyniku III przetargu ( nieruchomość zabudowana budynkeim w Rakowie)
  Wyświetleń: 196
 1271. Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 195
 1272. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.5.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 194
 1273. Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 194
 1274. Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 192
 1275. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 191
 1276. Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2017 r.
  Wyświetleń: 188
 1277. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla nejemcy w Baborowie przy ul. Głubczyckiej 34/5
  Wyświetleń: 187
 1278. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.6.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 184
 1279. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część dz. 1566/1 i 1567 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 178
 1280. Informacja o wyniku przetargu-Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Langowo do miejscowości Raków z przebudową przepompowni ścieków znajdującej się na działce nr 10/20 wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą w miejscowości Langowo
  Wyświetleń: 177
 1281. Informacja o wyniakch otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 176
 1282. Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
  Wyświetleń: 175
 1283. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 174
 1284. Oferta realizacji zadania publicznego - wyjazd integracyjny do Ołomuńca
  Wyświetleń: 174
 1285. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  Wyświetleń: 173
 1286. INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ – BABORÓW, DZIAŁKA NR 872/1 ZABUDOWANA BUDYNKIEM
  Wyświetleń: 172
 1287. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2016
  Wyświetleń: 171
 1288. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.3.2016
  Wyświetleń: 168
 1289. O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE
  Wyświetleń: 167
 1290. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.4.2016
  Wyświetleń: 166
 1291. KODEKS DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ - Apel do rolników
  Wyświetleń: 164
 1292. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 160
 1293. Informacja o wyniku III przetargu - lokal mieszkalny w Sułkowie 86B
  Wyświetleń: 158
 1294. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU
  Wyświetleń: 157
 1295. Wykonanie budżetu 2017
  Wyświetleń: 155
 1296. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 154
 1297. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul.Raciborskiej
  Wyświetleń: 154
 1298. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.3.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 152
 1299. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.4.2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 149
 1300. Pomoc publiczna 2016
  Wyświetleń: 148
 1301. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  Wyświetleń: 144
 1302. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 143
 1303. OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 143
 1304. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  Wyświetleń: 142
 1305. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  Wyświetleń: 139
 1306. Informacja o wyniku I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci nr 72/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 138
 1307. Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 138
 1308. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1
  Wyświetleń: 137
 1309. 2015
  Wyświetleń: 136
 1310. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki usługi polegającej na utrzymaniu czystości dróg, ulic, chodników, placów, parkingów stanowiących własność Gminy Baborów na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 136
 1311. Ogłoszenie o zamiarze połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  Wyświetleń: 135
 1312. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 135
 1313. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  Wyświetleń: 134
 1314. Dług publiczny 2017
  Wyświetleń: 133
 1315. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 132
 1316. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- działka nr 632/19 przy ul. Kuroczkina w Baborowie -
  Wyświetleń: 130
 1317. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - na terenie Gminy Baborów
  Wyświetleń: 127
 1318. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  Wyświetleń: 126
 1319. OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.2.2017
  Wyświetleń: 124
 1320. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/1 w Rakowie
  Wyświetleń: 123
 1321. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- dzierżawa dz.nr 632/19 w Baborowie przy ul. Kuroczkina
  Wyświetleń: 120
 1322. NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2017
  Wyświetleń: 119
 1323. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 117
 1324. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 115
 1325. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/4 w Rakowie
  Wyświetleń: 115
 1326. Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór- 2017
  Wyświetleń: 115
 1327. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 114
 1328. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 374 w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 114
 1329. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 428 w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 113
 1330. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/3 w Rakowie
  Wyświetleń: 112
 1331. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/5 w Rakowie
  Wyświetleń: 112
 1332. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 109
 1333. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do sprzedaży - dzialka nr 72/1 w Rakowie 11 zabudowana budynkiem
  Wyświetleń: 108
 1334. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- częsci dz. na ul. Raciborskiej i Kolejowej w Baborowie
  Wyświetleń: 108
 1335. Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie przy ul. Opawskiej
  Wyświetleń: 106
 1336. Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 106
 1337. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Babice
  Wyświetleń: 104
 1338. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy- część dz. nr 1309/37 w Baborowie przy ul. Wiejskiej
  Wyświetleń: 104
 1339. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Krakowskiej 5/8
  Wyświetleń: 102
 1340. Wykaz nieruchomości przeznaczonej pod wynajem - lokal ul. Raciborska 54A
  Wyświetleń: 100
 1341. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach
  Wyświetleń: 99
 1342. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu
  Wyświetleń: 98
 1343. Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  Wyświetleń: 97
 1344. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 374 położonej w Czerwonkowie
  Wyświetleń: 96
 1345. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 428 położonej w Boguchwałowie
  Wyświetleń: 95
 1346. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
  Wyświetleń: 95
 1347. 2016
  Wyświetleń: 93
 1348. Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  Wyświetleń: 90
 1349. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych z Sułkowa (obręb Sułków) do Wierzbna (obręb Boguchwałów)
  Wyświetleń: 84
 1350. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Babicach
  Wyświetleń: 66
 1351. Ogłoszenie o II przetargu - lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52A
  Wyświetleń: 56
 1352. Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa
  Wyświetleń: 51
 1353. Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie
  Wyświetleń: 24
 1354. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie
  Wyświetleń: 24
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 04-02-2013 15:35
 • Modyfikował: Administrator Strony, data modyfikacji: 04-02-2013 15:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 04-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 6371
 • Link do strony: http://baborow.pl/609/statystyki_podstron.html
 • Opublikował: Administrator Strony, data publikacji: 04-02-2013 15:35
 • Modyfikował: Administrator Strony, data modyfikacji: 04-02-2013 15:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 04-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 6371
 • Link do strony: http://baborow.pl/609/statystyki_podstron.html
 • Data publikacji: 04-02-2013 15:35 przez: Administrator Strony
 • Data modyfikacji: 04-02-2013 15:36 przez: Administrator Strony
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Administrator Strony
 • Data wytworzenia: 04-02-2013
 • Ilość wyświetleń: 6371
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-02-2013, godz. 15:36:10
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
 •  
  04-02-2013, godz. 15:35:15
  Modyfikacja strony przez: Administrator Strony
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Dąbrowszczaków 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl