Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

III  NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z USUWANIEM AZBESTU NA TERENIE GMINY BABORÓW.


III  nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych
z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Baborów.

W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu III konkursowego trybu naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego, serdecznie zapraszam osoby zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z elementów pokryć dachowych oraz elewacji do zapoznania się z Regulaminem oraz  składania wniosków. Regulamin oraz wzory wniosków dostępne są  w Urzędzie Miejskim w Baborowie w sekretariacie, w pokoju nr 6 oraz na stronie internetowej Gminy Baborów (pod tekstem).

 Ze względu na krótki termin składania wniosków o przyznanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,  wnioski osób z terenu gminy Baborów wyrażających chęć skorzystania z dofinansowania do przedmiotowego zadania przyjmowane będą do dnia 25 sierpnia 2012r. w Urzędzie Miejskim przy ul. Dąbrowszczaków 2a w Baborowie, natomiast o zakwalifikowaniu wniosku decydować będzie kolejność składanych wniosków aż do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Jednocześnie informuję, że  aktualnie gmina jest w trakcie realizacji zadań związanych z usuwaniem azbestu w ramach I oraz II konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

 

                                                                             BURMISTRZ GMINY BABORÓW    Elżbieta Kielska     

  

 

1. Uchwała Nr XVII - 186/12 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.

2. Uchwała Nr XVIII-200/12 RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE z dnia  28 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2012.

3. Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów z funduszy uzyskanych z WFOŚiGW w Opolu w roku 2012.

Opublikował(a):  Data publikacji: 03-08-2012 13:46