Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Płaskowyż Dobrej Ziemi ogłasza konkursy

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

ogłasza konkurs kulinarny

„ZAPOMNIANY SMAK KASZY”

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, instytucje prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD i inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
Prosimy o składanie lub nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych  ze stosownymi oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2012r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.
W celu wyłonienia najlepszego produktu spożywczego, w skład którego wchodzi kasza dowolnego rodzaju. Powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:
- nazwę produktu spożywczego,
- walory smakowe,
- wygląd,
- formę prezentacji,
- składniki,
- tradycyjny przepis.

Produkt spożywczy przedłożony w konkursie kulinarnym „ZAPOMNIANY SMAK KASZY” powinien spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
Załącznik 1
Załączniki 2-4
Załącznik 5-6
Załącznik 7

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

ogłasza konkurs

„SPOTKAŁEM ANIOŁA MIŁOŚCI”

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” i inne podmioty oraz osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i zajmują się rękodziełem artystycznym na obszarze działania LGD. Prosimy o składanie lub nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych  ze stosownymi oświadczeniami do dnia 25.09.2012r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”. W celu wyłonienia najlepszej pracy, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:
- nazwę,
- wygląd,
- formę prezentacji,
- tradycyjne techniki wytwarzania,
- pomysłowość,
- tematykę,
- estetykę pracy.

  Prace zgłoszone na konkurs „SPOTKAŁEM ANIOŁA MIŁOŚCI” powinny spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
Załącznik 1-3
Załączniki 4-5

 


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

ogłasza konkurs kulinarny

„ZE SPIŻARNI MOJEJ BABCI”

Zapraszamy do udziału w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające na rzecz rozwoju wsi z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, instytucje prowadzące działalność gospodarczą na obszarze LGD i inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
Prosimy o składanie lub nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych  ze stosownymi oświadczeniami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2012r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.
W celu wyłonienia najlepszego produktu spożywczego, powołana zostanie Komisja Konkursowa, która oceniać będzie:
- nazwę produktu spożywczego,
- walory smakowe,
- wygląd,
- formę prezentacji,
- składniki,
- tradycyjny przepis.

Produkt spożywczy przedłożony w konkursie kulinarnym „ZE SPIŻARNI MOJEJ BABCI” powinien spełniać warunki określone w regulaminie konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu
Załącznik 1
Załączniki 2-4
Załącznik 5-6
Załącznik 7

 


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz

ogłasza konkurs

„CO KTO MOŻE NIECH POKAŻE”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie dzieci i młodzież do 18 roku życia z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi. Prosimy o składanie lub nadsyłanie  formularzy zgłoszeniowych  ze stosownymi oświadczeniami do dnia 25.09.2012r. do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Forma konkursu:

  • prezentacja sceniczna: śpiew, taniec, pokaz sprawności fizycznej, gra na dowolnym instrumencie, recytacja, małe formy teatralne, zdolności manualne,
  • występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych,
  • prezentacja nie może być
  • dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych, dopuszcza się prezentacje dłuższe, nie przekraczające 10 minut w przypadku występów grupowych.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin
Zgoda opiekuna

Opublikował(a):  Data publikacji: 17-09-2012 16:33