Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

GMINA BABORÓW UZYSKAŁA DOFINANSOWANIE NA USUWANIE AZBESTU W RAMACH I NABORU

Urząd Miejski w Baborowie informuje, że Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 roku podjął decyzję o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosku  złożonego przez Gminę Baborów w ramach konkursowego trybu naboru przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

Sekretarz Gminy Baborów
Agnieszka Kania - Kała

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-09-2012 08:09