Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Realizacja zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów i konkursowego naboru wniosków

 

Urząd Miejski w Baborowie uprzejmie informuje, że w miesiącu sierpniu została zakończona realizacja zadania z zakresu unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów w ramach I konkursowego naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Aktualnie Gmina Baborów uzyskała pozytywnie zaopiniowany wniosek złożony w ramach II konkursowego naboru wniosków oraz złożyła wniosek na uczestnictwo w zadaniu w ramach ogłoszonego III konkursowego naboru wniosków. Na otrzymane 85% dofinansowanie w ramach realizacji zadań mających na celu zmniejszenie ilości  wyrobów zawierających szkodliwy azbest składają się środki finansowe pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz środki  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Opolu. Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu przez WFOŚiGW w Opolu wniosków, jakie złożyła Gmina Baborów w ramach I, II oraz III konkursowego naboru wniosków z zakresu unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w 2012 roku wyroby zawierające azbest zostaną unieszkodliwione z koło 20 posesji. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione po zakończeniu realizacji zadań w ramach wszystkich trzech naborów wniosków.

Sekretarz Gminy Baborów
Agnieszka Kania - Kała

Opublikował(a):  Data publikacji: 18-09-2012 08:09