Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Zakończenie realizacji zadania - unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Baborowie informuje, że zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Baborów” w ramach II oraz III naboru wniosków na dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W ramach powyższych naborów do realizacji zadania przystąpiło 10 właścicieli nieruchomości na których występowały wyroby azbestowe, w tym jeden podmiot gospodarczy. Dzięki realizacji  zadań w ramach II oraz III naboru wniosków z terenu Gminy Baborów zostały unieszkodliwione wyroby zawierające szkodliwy azbest w ilości 27,21 Mg, natomiast dzięki przystąpieniu Gminy Baborów do programu w 2012r. z terenu całej Gminy usunięto 51,529 Mg.

Opublikował(a):  Data publikacji: 30-11-2012 07:42