I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NIERUCHOMOŚĆ nr 259 POŁOŻONĄ W BOGUCHWAŁOWIE

BURMISTRZ GMINY BABORÓW
OGŁASZA
I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

W sprawie sprzedaży niżej wymienionej nieruchomości:
Działki oznaczonej nr 259 o łącznej pow.1,9100 ha położonej w Boguchwałowie zapisanej w Księdze Wieczystej Nr 21227 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena nieruchomości : 63 510,00 zł,

Wadium wynosi: 6 360,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów:

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI-212/97 z dnia 21 lutego 1997r. poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego:

- teren obejmujący działkę nr 259 zlokalizowany na terenie Sołectwa Boguchwałów zgodnie ze „Studium” stanowi obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśnej w części (ok.75%) – zawarte kompleksy rolne z przewagą kl I-III o ograniczonej dostępności dla funkcji nierolniczych, pozostała część stanowi grunty wymagające podjęcia kompleksowych działań przeciwerozyjnych.

Informuje się, że zgodnie ze „Studium”- przez fragment opiniowanego terenu-działkę nr 259 planowane jest obejście drogowe. Nieruchomość obecnie jest przedmiotem dzierżawy do czasu dokonania zbiorów. Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Przetarg dotyczący sprzedaży przedmiotowych nieruchomości odbędzie się 29 lipca 2011 r. o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej nr 5 na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. 14:00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Banku Spółdzielczym w Baborowie 05886600062001000020170004.

Termin wpłacania wadium upływa z dniem 25 lipca 2011 r. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036918.

 

Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Irena Sapa
Data wytworzenia: 2011-07-04

 

 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 04-07-2011 10:15
 • Data wytworzenia: 04-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 990
 • Link do strony: http://baborow.pl/688/i_przetarg_ustny_nieograniczony_na_nieruchomosc_nr_259_polozona_w_boguchwalowie.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 04-07-2011 10:15
 • Data wytworzenia: 04-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 990
 • Link do strony: http://baborow.pl/688/i_przetarg_ustny_nieograniczony_na_nieruchomosc_nr_259_polozona_w_boguchwalowie.html
 • Data publikacji: 04-07-2011 10:15 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 04-07-2011
 • Ilość wyświetleń: 990
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl