Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Azbest - IV nabór wniosków

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza IV konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego.

- 50% kosztów kwalifikowanych pokrywa dotacja ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

- 35% kosztów kwalifikowanych pokrywa dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,

- 15% udział środków własnych beneficjenta ( Gmina ).

W ramach Programu dofinansowane mogą być koszty obejmujące:

- demontaż,

- zbieranie (wyrobów wcześniej zdemontowanych);

- transport;

- unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Wnioski można składać do Urzędu Miejskiego w Baborowie w terminie 04.02. 2013r.- 04.03.2013r.

Druki wniosków są dostępne w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Opublikował(a):  Data publikacji: 22-01-2013 20:41