!!!OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ORAZ ZMIANIE ZAPISÓW SIWZ!!! DOTYCZY PZRETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI CZERWONKÓW OSIEDLE

Numer ogłoszenia: 253726 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 251314 - 2011 data 19.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Baborów, ul. Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów, woj. opolskie, tel. 774036920, fax. 77 4036928.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
 • W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 10m3/d w technologii SBR wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czerwonków Osiedle).
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 13m3/d w technologii SBR wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czerwonków Osiedle).

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , a mianowicie :

 
Pkt III.1.

Zastępuje się zapisem:

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.  Przedmiotem zamówienia jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 13m3/d w technologii SBR wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czerwonków Osiedle).

W załączeniu

1. DOCSIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.doc 

Podmiot udostępniający: UM Baborów
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Maria Juraszek
Data wytworzenia: 2011-08-22
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 22-08-2011 14:47
 • Data wytworzenia: 22-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 973
 • Link do strony: http://baborow.pl/700/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_oraz_zmianie_zapisow_siwz_dotyczy_pzretargu_nieograniczonego_na_zadanie_pn_budowa_lokalnej_oczyszczalni_sciekow_w_miejscowosci_czerwonkow_osiedle.html
 • Opublikował: Administrator BIP BIP, data publikacji: 22-08-2011 14:47
 • Data wytworzenia: 22-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 973
 • Link do strony: http://baborow.pl/700/ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_oraz_zmianie_zapisow_siwz_dotyczy_pzretargu_nieograniczonego_na_zadanie_pn_budowa_lokalnej_oczyszczalni_sciekow_w_miejscowosci_czerwonkow_osiedle.html
 • Data publikacji: 22-08-2011 14:47 przez: Administrator BIP BIP
 • Data wytworzenia: 22-08-2011
 • Ilość wyświetleń: 973
Rozwiń rejestr zmian plików
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl